Gå til hovedinnhold
Marie Andree

MAREANO samler gravimetridata

For først gang på MAREANOs geologi-biologi-tokt samles det nå inn gravimetridata, eller tyngdemålinger. Dette gjøres med NGUs nye gravimeter, som ble installert på "G.O. Sars" i august.

De neste ukene skal MAREANO samle gravimetridata i Barentshavet. NGUs nye gravimeter ble midlertidig installert ombord på "G.O. Sars" i august, der det skal være i operasjon i flere uker.

Gravimeteret er av typen TAGS-6 (Turnkey Airborne Gravity System), som er bygd for å samle data fra skip og fly. Instrumentet er svært fintfølende, og kan måle variasjoner i gravitasjonfeltet på mindre enn 1 milliondel av tyngdeakselerasjonen. Gravimeteret henger i slingrebøyler slik at det skal være stabilt selv i høye bølger på sjøen.

 
NGUs nye gravimeter montert ombord på "G.O. Sars". Marie-Andreée sjekker at alt er i orden.

Tyngdeakselerasjonen er ca. 9,81 m/s2, noe som betyr at en gjenstand i fritt fall i et lufttomt rom vil øke farten med 9,81 m/s for hvert sekund den faller. Tyngeakselerasjonen varierer alt etter hvor på jorden en befinner seg.

Gravimetridata benyttes til å tolke geologien under bakken, eller under havbunnen. Variasjoner i det gravimetriske feltet, eller tyngdeakselerasjon, viser variasjoner i tettheten til bergarter og jordens form. En granitt vil for eksempel være tettere og gi høyere tyngdeakselerasjon enn en porøs sandstein.

NGU bruker informasjonen til geologisk tolkning og til utarbeidelse av berggrunngeologiske kart og kart over jordens tyngdefelt. Petroleumsnæringen kan bruke slike data til å lete etter spesielle bergarter som kan inneholde olje eller gass. Resultatene kan også brukes til å beregne landheving, havstrømmer og geoiden (grunnlag for høydesystemer i kart).

 
Tyngdemålingene tikker inn jevnt og trutt hele døgnet.

Innsamling av tyngdedata er ikke en direkte del av MAREANO-programmet, men MAREANO-toktene gjør det mulig å montere gravimeter om bord på ulike fartøy. Senere skal gravimeteret benyttes ombord på "H.U. Sverdrup", som tilhører Forsvarets Forskningsinstitutt. Vi regner imidlertid med å installere utstyret på G.O. Sars på nytt for senere MAREANO-tokt.

Se også:

Kontaktpersoner:

Pål Buhl-Mortensen
toktleder/biolog

Reidulv Bøe
geologi

Beate Hoddevik
kommunikasjonsrådgiver
tlf. 908 21 630