Gå til hovedinnhold
overview map

Kartlegger sentrale deler av Barentshavet

Toktdagbok: På ettermiddagen, lørdag 21. oktober la "G.O. Sars" fra kai i Tromsø i pent høstvær, med retning mot den sentrale den av Barentshavet. Første stasjon ligger midt i Sentralbankrenna, ca. 380 sjømil nordøst for innseilinga til Tromsø. Det vil si, en tur som det tar om lag 38 timer å seile til, som vi sier, ved en marsjfart på 10 knop.


Kartleggingen foregår innenfor et rektangel som er ca. 350 km langt i retning nord-syd og ca. 50 km bredt. Her skal vi filme havbunnen på 52 lokaliteter, og på 21 av disse skal vi også samle inn bunnprøver med ulike redskaper.

Dyrelivet, sammensetning av sedimenter, og miljøgifter i havbunnen skal kartlegges. Havbunnen i området ligger på mellom 100 og 350 meters dyp, og er relativt flat, med moreneområder med grus og stein, adskilt av forsenkninger med bløtere, slamholdige sedimenter.

Etter anmodning fra Miljødirektoratet skal vi i dette området ta flere prøver av miljøgifter enn ved tidligere MAREANO-tokt. Dette for å undersøke om nyere indikasjoner på høye nivåer er reelle eller skyldes feil ved metodene.

Snøkrabbe er en art som sprer seg innover i norsk sektor av Barentshavet. På dette toktet vil vi få en bedre oversikt over status for utbredelsen av denne arten. Det foregår fiske med teiner etter snøkrabbe i området. Dette kan by på problemer for å få gjennomført kartleggingen i enkelte områder. Teinene settes i lenker som kan være opptil et par kilometer lange, og vi kan ikke ta sjansen på å hekte innsamlingsredskap fast i teiner og tau. Heldigvis melder fiskerne inn posisjonene for hvor disse teinene er satt fortløpende til Kystvaktsentralen, og posisjonene gjøres straks tilgjengelige i det digitale sjøkartet om bord. Derfor er risikoen liten for at vi skal komme til å ødelegge for fiskere eller skade vårt eget utstyr.


Denne snøkrabben ble filmet på det forrige MAREANO-toktet.

Vi starter undersøkelsene i sørlig del av kartleggingsområdet, like sør for polarfronten. Vannmassen ved bunnen er avgjørende for hvilke arter vi kan finne, og vi vil se hvordan sammensetningen endrer seg når vi beveger oss nordover og inn i kaldere vann.

Dette, og mange andre spennende saker vil vi rapportere mer om i de kommende dagene på dette toktet som varer frem til 17. november.

Kontaktpersoner:

Pål Buhl-Mortensen
toktleder/biolog

Reidulv Bøe
geologi

Beate Hoddevik
kommunikasjonsrådgiver
tlf. 908 21 630