Gå til hovedinnhold

Nyheter 2005

Minespor lite

Fant minespor i Oslofjorden

Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944. [22.11.2004]

page thumb 7070

Grønt lys for kartlegging av havbunnen

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med at regjeringen bevilger fem millioner kroner til en oppstart av det tverrfaglige MAREANO-prosjektet i 2005. [18.05.2005]
korallrev2D lite

Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen

Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev. [15.09.2005]

page thumb 7068

Kartlegger havbunnen med 3D-seismikk

NGU er nå i ferd med å prøve ut oljeindustriens 3D-seismikk i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Utstyr som vanligvis brukes til å finne olje langt nede i havbunnen, brukes nå til å studere topografi og bunntyper på overflaten av havbunnen.
page thumb 7067

Undersjøiske skred og spor etter istiden

Spor etter isbreer som har oppført seg som gigantiske bulldosere, og undersjøiske skred. Dette er noe av det vi kan studere i nye og detaljerte data fra de norske havområdene. [21.09.2005]
mareano yellow

MAREAO-kartlegging på Tromsø-flaket

1500 kvadratkilometer av det sårbare Tromsøflaket er utpekt som oppstartsområde for det omfattende Mareano-programmet. Kartleggingen starter i høst. [23.09.2005]

page thumb 7065

23.6 millioner kroner til MAREANO

Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt. [14.10.2005]