Gå til hovedinnhold
page thumb 7067

Undersjøiske skred og spor etter istiden

Spor etter isbreer som har oppført seg som gigantiske bulldosere, og undersjøiske skred. Dette er noe av det vi kan studere i nye og detaljerte data fra de norske havområdene. [21.09.2005]

Spor etter isbreer som har oppført seg som gigantiske bulldosere, og undersjøiske skred. Dette er noe av det vi kan studere i nye og detaljerte data fra de norske havområdene.
 
Spor etter istiden på havbunnenDet er Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som har stått for innsamlingen av data. I forbindelse med Mareano-programmet og andre pågående geologiske studier av kontinentalsokkelen er dataene gjort tilgjengelig for tolking. Datasettet dekker store deler av områdene utenfor Vesterålen og Andøya, i tillegg til Vesterålsfjorden, Hadselfjorden og Sortlandsundet.

Mye ny informasjon

En sammenligning av kvaliteten på dataene som var disponible tidligere og de nyinnsamlede dataene, viser store mengder ny informasjon. Informasjonen vil bli benyttet til tolkning av geologiske prosesser og landskapsutvikling, bunntyper og avsetningsmiljø, og leveforhold for marine organismer.

Viktig kunnskap

Detaljert kunnskap om dybdeforhold er en forutsetning for å kunne tolke geologiske og biologiske prosesser i havet og på havbunnen. Dette gjelder for eksempel erosjonsprosesser og avsetningsprosesser, som i stor grad styres av topografi og strømforhold og som virker inn på bunnlevende organismer.

Kontaktperson

Forsker, NGU
Reidulv Bøe
73 90 42 74