Gå til hovedinnhold
page thumb 7065

23.6 millioner kroner til MAREANO

Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt. [14.10.2005]

Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt.
 
MAREANO i gangTidligere i år bevilget regjeringen fem millioner kroner til oppstarten av det tverrfaglige Mareano-programmet. Nå kommer det mer midler.

Omfattende program

- Et stort skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i en kommentar.

- Dette har vi arbeidet for i mange år, og det er tilfredsstillende å se at tålmodigheten bærer frukter. Samtidig er det viktig å være klar over at programmet er omfattende, og krever solide bevilgninger for å realiseres i full skala, påpeker han.

Hovedsamarbeid

Midlene er fordelt mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø, som er hovedsamarbeidspartnerne i Mareano-programmet.

NGUs andel for neste år er på 7,6 millioner kroner.

Mareano-programmet har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av norske kyst- og havområder, og fremme kunnskapsbasert, bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Initiativtakere til programmet er Havforskningsinstituttet (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjø (SKSK), i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Norsk Polarinstitutt. Programmet ble vedtatt gjennomført i Stortingsmedling 21 (2004-2005).

Forvaltning i nord

- Dette er svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som er prosjektleder for Mareano ved NGU. - Dette betyr at vi for fullt kan starte kartleggingen av miljøet på havbunnen i Barentshavet, i Lofoten og i kystområdene. Kunnskapen blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for forvaltningen av Barentshavet, sier han.

Kartleggingen blir innledet med en detaljert kartlegging av dybdeforhold med flerstråle-ekkolodd. Deretter skal prøvetaking og fotografering av havbunnen brukes for å fremstille detaljerte havbunnskart som har informasjon om dybder, dyreliv, sedimenter og miljøtilstand.

Miljøsensitivt

- De første resultatene av karrtleggingen blir lagt ut på nettstedet mareano.no våren 2006. Kartleggingen i 2006 vil fortsette i miljøsensitive områder i Barentshavet. Samtidig fullfører vi kartleggingen rundt Tromsøflaket, som ble startet opp i 2005. Videre kartlegging prioriteres i samråd med forvaltning og industri, sier forsker Terje Thorsnes.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no