Gå til hovedinnhold
page thumb 7068

Kartlegger havbunnen med 3D-seismikk

NGU er nå i ferd med å prøve ut oljeindustriens 3D-seismikk i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Utstyr som vanligvis brukes til å finne olje langt nede i havbunnen, brukes nå til å studere topografi og bunntyper på overflaten av havbunnen.

NGU er nå i ferd med å prøve ut oljeindustriens 3D-seismikk i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Utstyr som vanligvis brukes til å finne olje langt nede i havbunnen, brukes nå til å studere topografi og bunntyper på overflaten av havbunnen.
 
Pløyemerker på havbunnenTradisjonelt har havbunnen blitt kartlagt ved hjelp av ekkolodd, bunnprøver og bunnfoto. De siste årene er det i tillegg brukt avansert teknisk utstyr, som for eksempel multistråleekkolodd, sonar, video og miniubåt. I MAREANO-prosjektet prøver NGU nå ut 3D-seismikk fra oljeindustrien til dette formålet.

3D-seismikk er seismiske data innsamlet av spesialskip som går fram og tilbake i et systematisk mønster, ofte med en avstand mellom hver seilingslinje på bare 25 meter. Når disse tett innsamlede seismiske dataene blir behandlet i en datamaskin, kan en framstille tredimensjonale figurer og tolkninger av havbunnen og det som finnes under havbunnen. Oljeindustrien er hovedsakelig opptatt av det siste i forbindelse med leting av olje og gass dypt under havbunnen. Dataene er imidlertid også velegnet til kartlegging av havbunnen (topografi og bunntype) og studier av hvilke prosesser som foregår på og under havbunnen.

Kontaktpersoner

Reidulv Bøe
NGU
73 90 42 74

Chand Shyam
NGU
77 75 01 30