Gå til hovedinnhold
korallrev2D lite

Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen

Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev. [15.09.2005]

Nyoppdagede korallrevKorallrevene kan ses som oppstikkende topper på den relativt flate havbunnen i Hola, mellom Vesterålsgrunnen og Eggagrunnen. Datasettet, som er innsamlet av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), er gjort tilgjengelig for tolkning i forbindelse med MAREANO-prosjektet og pågående geologiske studier av kontinentalsokkelen.

Korallrevene opptrer på vanndyp mellom 200 m og 270 m. Hver enkelt topp er opp til 20 m høy, og 150-200 m i diameter. På et nylig avsluttet tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars i regi av Havforskningsinstituttet (HI) ble det utført en første rekognosering med miniubåt. Det ble funnet korallrev i området, noe som indikerer at tolkningen av toppene som korallrev er riktig.

Karttjenesten

Gå til Hola korallfunn

Kontaktpersoner

Reidulv Bøe
NGU
73 90 42 74

Jan Helge Fosså
Havforskningsinstituttet
55 23 85 33