Gå til hovedinnhold
mareano yellow

MAREAO-kartlegging på Tromsø-flaket

1500 kvadratkilometer av det sårbare Tromsøflaket er utpekt som oppstartsområde for det omfattende Mareano-programmet. Kartleggingen starter i høst. [23.09.2005]

MAREANO

Tidligere i år bevilget regjeringen fem millioner kroner til oppstarten av tverrfaglige Mareano-programmet. I oktober-november starter kartleggingen.

- Vi starter med Tromsøflaket. Området er utpekt som et av mest sårbare områdene i Barentshavet, og det er derfor naturlig at kartleggingen starter her, sier forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Detaljert terrengmodell

Kartleggingen skjer ved at Statens kartverk Sjø engasjerer Forsvarets forskningsinstitutt til å måle opp et område på 1500 kvadratkilometer. Arbeidet skal skje i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Hovedinstrumentet blir et multistråle-ekkolodd som gir en detaljert terrengmodell over havbunnen. I tillegg blir det samlet inn andre akustiske data som forteller om havbunnens oppbygging og strømforholdene i havet.

Første kart før jul

- Vi venter å ha de første kartene ferdige i midten av november, og kommer til å legge ut foreløpige resultater i slutten av november, lover Thorsnes.

Mareano har som mål å kartlegge havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Arbeidet er ventet å ta flere år.

Kontaktperson

Forsker, NGU
Terje Thorsnes
73 90 42 75