Gå til hovedinnhold
 En reke sitter på risengrynkorall.

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Nyheter

Ein fisk som svømmer rett over botnen og nokre artar som er på botnen. Artane har rammer med ulike fargar på seg.

Ein million foto bidrar til identifisering av dyra på havbotnen

16.05.2024

Kan ei datamaskin hjelpe til med å identifisere dyra på havbotnen? Svaret er ja – den må berre lære å spele bildelotto først.

Vårtokt Hovedbilde

Fullfører puslespillet i Kvitøyrenna, Barentshavet

08.05.2024

Toktdagbok: Manglende brikker er som «stein i skoa» for alle puslespill-entusiaster. Mareano hadde mange hull i bildet i Kvitøyrenna nord i Barentshavet. I april seilte vi nordover igjen, og lette etter manglende brikker for å kunne pusle sammen spillet i denne delen av Arktis.

Sporet til skipet er markert i isen, med solnedgang ved enden av horisonten.

Kartlegging av forurensning i Kvitøyrenna

30.04.2024

Toktdagbok: Mareano fortsetter å samle informasjon om miljøgifter på havbunnen i Kvitøyrenna. Til tross for den tette drivisen, ble det på årets tokt tatt prøver fra to nye lokaliteter i dette området. Kartleggingen som ble påbegynt her i 2019 blir dermed nå ferdigstilt. Prøvene blir analysert for både menneskeskapte miljøgifter og stoffer som forekommer naturlig i miljøet.  

Tokt2 Kvitøyrenna NGU teamet

Geologenes liv på FF «Kronprins Haakon»

29.04.2024

Toktdagbok: Hvordan ser en typisk dag ut for geologene på tokt i regi av Mareano? Sammen med biologer ser vi på direktesendte videoer fra vår fjernstyrte undervannsfarkost (ROV) og noterer oss bunntyper, som varierer fra leire til steinblokker og fast fjell.

Kvitøyrenna Anemoner og svamper

Liv blant rester etter istid

24.04.2024

Toktdagbok: Der tidligere istider har dannet trau på havbunnen, finner vi i dag et rikt mylder av liv. Vakre, fargerike dyr danderer seg pent på og mellom mudder, sand, grus, stein og blokker – underlaget den siste istiden la igjen i Barentshavet.

Livet på havbunnen kledd med farger

Biomangfoldet i Kvitøyrenna

19.04.2024

Toktdagbok: Dette er den fjerde gangen Mareano har tokt som dekker deler av Kvitøyrenna, og vi begynner å få et godt overblikk over mangfoldet av dyre- og plantelivet på havbunnen slik vi kan observere det på video.