Gå til hovedinnhold
bilde500

MAREANOs vårtokt er i gang

Toktdagbok: MAREANOs vårtokt med FF G.O. Sars har nå pågått i litt over en uke. Formålet med toktet er å gjøre ferdig kartleggingen av naturtyper, bunndyr og miljøgifter i Nordland VI utenfor Lofoten, samt å filme havbunnen på Storegga og på sokkelen mellom Kristiansund og Halten.

 

Uer
Denne ueren ble filmet under høsttoktet i fjor. Nå blir det tatt bunnprøver i det samme området.

Så langt har vi undersøkt de dype og mest tidkrevende lokalitetene i Nordland VI. Første del av toktet startet 27. april i Tromsø og ender i Bodø 12. mai. Denne delen dekker Nordland VI. Andre del skal dekke områdene utenfor Midt-Norge, og avsluttes i Tromsø 22. mai.

Kart
På første del av toktet undersøkes området Nordland VI, senere skal strekningen mellom Kristiansund og Halten undersøkes.

Så langt har vi dessverre mistet to verdifulle dager på grunn av dårlig vær. Når bølgene blir for store tar ikke redskapene gode prøver, og arbeidet blir risikabelt.

Museums-gjester

Med oss på tokt denne gang har vi tre gjester fra museet i Wales og museet i Bergen. Andy Mackie og Graham Oliver, begge fra museet i Wales, er spesialister på hhv. flerbørstemark og muslinger. Katrine Kongshavn fra Museet i Bergen har ansvaret for samlingen av zoologisk materiale fra MAREANO. MAREANO har et godt samarbeid med Museet i Bergen, og de holder orden på den store samlingen av bunndyr etter at prøvene er opparbeidet.

Bunnprøve
Forskere og teknikere studerer en bunnprøve.

Tar bunnprøver

Hovedfokus på dette toktet er å ta prøver fra havbunnen med grabb, kjerneprøvetakere, bomtrål og epi-bentisk slede siden forrige tokt fokuserte på videofilming av havbunnen. På dette toktet blir det også tatt fire prøver med ”gravity corer”, det er et flere meter langt rør som slippes med stor tyngde ned i bunnen. Formålet med dette er å kalibrere aldersbestemmelsene i de korte kjerneprøvene som MAREANO tar for å undersøke akkumulering av miljøgifter avsatt i nyere tid, dvs. de siste 100 årene.


"Gravity corer" som slippes ned på bunnen for å hente opp sedimentprøver.
 
Nå har vi samlet inn prøver fra 13 lokaliteter, hovedsakelig i kontinentalsokkelskråningen og videre nedover til 2600 meters dyp. Innsamlingen vil gå raskere den siste delen av denne toktdelen da vi vil konsentrere oss om lokaliteter på sokkelen med dybder på mellom 200 og 500 meters dyp.

Kontaktpersoner

Toktleder del 2/biologi
Børge Holte

Toktleder del 1/biologi
Pål Buhl-Mortensen
55 23 68 15
974 64 151

Geologi
Liv Plassen

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Alle toktdagbøkene fra dette toktet:

MAREANO avsluttet vårtoktet på dypt vann i Storegga
[23.05.12]

Vårtokt på midtnorsk sokkel
[22.05.12]

Fossilfunn i dyphavet
[22.05.12]

MAREANO finner ukjente korallforekomster
[18.05.12]

Museer, MAREANO, kart og taksonomi
[11.05.12]

MAREANOs vårtokt er i gang
[07.05.12]

Bilder

Deler av Nordland VI ble undersøkt med videoriggen Campod i fjor. Se bilder fra dette området.

Les mer

Se tidligere toktdagbøker fra Nordland VI.