Gå til hovedinnhold
Forskningsfartøyet G.O. Sars.

Forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor Utsira, på vei for å starte kartlegging av biologi, geologi og kjemi på havbunnen. Foto: Christine Fagerbakke / HI

Kartlegger havbunnen på Utsira Nord

Vi vet at områdene utvalgt som mulige havvindområder har god og stabil vind. Nå undersøker vi hvordan havbunnen ser ut og hva som lever der.

– Dette er viktig kunnskap å få på plass slik at det kan tas hensyn til naturverdier når havvindutbygging skal vurderes, sier Frithjof Moy.

Han er forskningssjef ved HI og leder for Utøvende gruppe i Mareano-programmet der HI samarbeider med NGU og Kartverket om å kartlegge utvalgte, nasjonalt prioriterte områder av den norske havbunnen.

Undersøker geologi, dyreliv og miljøkjemi

– Målet med kartleggingen som Mareano gjør, er å samle og formidle kunnskap om hva som finnes på havbunnen. Dybdekartlegging er allerede gjennomført, nå skal vi undersøke geologi, dyreliv og miljøkjemi i områder foreslått for havvindutbygging utenfor Utsira, sier han.

Toktet startet 14. oktober og undersøkelsene i dette området vil pågå i ca. en uke. I tillegg til videofilming av havbunnen og dyrene som lever der, skal det hentes opp prøver av bunnen.

– Prøvene forteller oss hva bunnen består av og hvilke arter som lever der, samt at vi gjør kjemiske analyser som avslører både stoffer som finnes naturlig og mulig forurensing.

Skal undersøke 2000 km2

– I første omgang skal vi undersøke et område som er ca. 2000 km2, sier Moy.

Kart som viser området Utsira Nord.
Kartleggingen skjer i området som allerede er dydbdekartlagt i området Utsira Nord.

Årsaken til at toktet ikke dekker hele området som er foreslått som havvindområde, er at det ikke er ferdig dybdekartlagt enda.

– For å gjennomføre Mareano-kartlegging er vi avhengige av god dybdekartlegging. Når denne er gjort, kommer vi tilbake og følger opp med biologiske, geologiske og kjemiske undersøkelser i området som gjenstår, sier han.

– Denne kartleggingen må også sees i sammenheng med den kartleggingen Mareano nå gjennomfører i Nordsjøen i år og kommende år.

Kartleggingen av Utsira Nord er en bestilling fra den interdepartementale styringsgruppen til Mareano-programmet for aktivitet i 2022.

Dybdekartlegging i Utsira Nord:

Omtrent 60 % av Utsira Nord var allerede kartlagt med multistråle ekkolodd. Dette var ekkolodd-data av så god kvalitet at de kunne gjenbrukes av Mareano. I regi av Mareano har Kartverket rensket støy fra datasettene og produsert terrengmodeller. Siden datasettene er innenfor territorialgrensen, er det kun terrengmodeller med oppløsning på 50 meter som er publisert på dybdedata.no og geonorge.no. Kvaliteten på dataene ga imidlertid mulighet for å lage terrengmodeller med 5 meter oppløsning, og det er de høyoppløselige og sikkerhetsgraderte terrengmodellene vi bruker internt i Mareano. Andre som ønsker tilgang til høyoppløselige data må søke om tilgang. Søknad sendes til sjodata@kartverket.no.

Kontakt

Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024