Gå til hovedinnhold

2018

Vitenskapelige artikler med fagfellevurdering

Diesing, M. & Thorsnes, T.: Mapping of Cold-Water Coral Carbonate Mounds Based on Geomorphometric Features: An Object-Based Approach. Geosciences, 8, 2, 34.

Gafiera, J., Dolan, M.F.J. & Monteys, X.: Geomorphometric Characterization of Pockmarks by Using a GIS-Based Semi-Automated Toolbox. Geosciences, 8(5), 154.

Knies, J., Köseoğlu, D., Rise, L., Baeten, N., Bellec, V., Bøe, R., Klug, M., Panieri, G., Jernas, P.E. & Belt, S.: Nordic Seas polynyas and their role in preconditioning marine productivity during the Last Glacial Maximum. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06252-8

Lucieer V., Lecours, V. & Dolan, M.F.J.: Charting the Course for Future Developments in Marine Geomorphometry: An Introduction to the Special Issue. Geosciences, 8, p. 477.

Lucieer, V., Roche, M., Degrendele, K., Malik, M., Dolan, M., & Lamarche, G.: User expectations for multibeam echo sounders backscatter strength data-looking back into the future. Marine Geophysical Research, 39 (1-2), 23-40.

Nygren, A., J Parapar, J Pons, K Meißner, T Bakken, J A Kongsrud, E Oug, D Gaeva, A Sikorski, R A Johansen, P A Hutchings, N Lavesque, M Capa, 2018. A mega-cryptic species complex hidden among one of the most common annelids in the North East Atlantic. PLOS one 13(6):e0198356. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198356


Rapporter i egne rapportserier

B. Holte og L. Buhl-Mortensen: Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore – sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen grabb (Fisken og havet nr. 3-2018)

Boitsov, S., Klungsøyr, J. 2018. Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2016 og 2017. Rapport fra havforskningen 11-2018. Bergen: Havforskningsinstituttet, 56 s.

Boitsov, S., Klungsøyr, J. 2018. Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2017. Rapport fra havforskningen 41-2018. Bergen: Havforskningsinstituttet, 53 s.

Boitsov, S., Klungsøyr, J. 2018. Undersøkelser av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området. Rapport fra havforskningen 37-2018. Bergen: Havforskningsinstituttet, 27 s.

Jakobsen, F., Bellec V., Sveistrup, A., Fuglevik, A., Sæther, H., Holte, B. & Thorsnes, T.: Toktrapport – Sklinnatokt 2018: prøvetaking for miljøgifter mellom Sklinnabanken og Skjoldryggen. NGU Rapport 2018.016.

Jensen, H.K.B., Knies, J. & Bellec, V.: Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-Bjørnøyrennea-transektet - MAREANO. NGU Rapport 2018.001.

Jensen, H.K.B., Knies, J. & Bellec, V.: Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO. NGU Rapport 2018.018

Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, P., Tappel, Ø., Jakobsen, F., Tesaker, K. O., Jensen, G., Bjarnadottir, L. R., & Hodnesdal, H.: Assessment of AUV-borne acoustic and optical sensors for seabed and biotope mapping in MAREANO. NGU Report 2018.021.

Thorsnes, T. & Chand, S.: Gas flares in the Barents Sea, northeast of Kvitøya. NGU Report 2018.028.


Rapporter i ekstern rapportserie

Holte, B., Moy, F. & Bjarnadóttir, L.R.: Toktrapport MAREANO-tokt 2018109 – Kongsfjorden og Rijpfjorden, Svalbard, FF «G.O.Sars» 18.8-5.9. Toktrapport-Mareano-2018-09.pdf


Populærvitenskapelige artikler (eksterne nettsider)

Aarmo, B.: Fire millioner til giftleting – Forkere undersøker havbunnen for å finne årsaken til miljøgift i kveite. Nyhetssak i Avis under miljøtokt til Sklinnadjupet. Namdalsavisa 07.07.2018. (Bak batelingsmur)

Bjarnadóttir, L.R., Sveistrup, A., Plassen, L., Baeten, N., Jakobsen, F.W. & Holte, B.: Nordaustlandet – Skoddefulle kystar & lystige toktdeltakarar. Nyhet på www.mareano.no 04.09.2018. www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/nordaustlandet-skoddefulle-kystar--lystige-toktdeltakarar

Bjarnadóttir, L.R., & Holte, B.: Blant kalvende isbreer i Kongsfjorden. Nyhet på mareano.no 28.08.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/blant-kalvende-isbreer-i-kongsfjorden

Bjarnadóttir, L.R., Moy, F., Birkely, S.R: &Yngve K. Johansen, Y.K.: Finner kråkeboller og frodig tareskog på Svalbard. Nyhet på mareano.no 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/finner-krakeboller-og-frodig-tareskog-pa-svalbard

Bjarnadóttir, L.R., Moy, F., Birkely, S.R. & Johansen Y.K.: Finner kråkeboller og frodig tareskog på Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 27.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/finner-krakeboller-og-frodig-tareskog-pa-svalbard/1223239

Bjarnadóttir, L.R & Holte, B.: Blant kalvende isbreer i Kongsfjorden. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 29.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/blant-kalvende-isbreer-i-kongsfjorden/1224095

Bjarnadóttir, L.R., Sveistrup, A., Plassen, L., Baeten, N., Jakobsen, F. & Holte, B.: Nordaustlandet – Skoddefulle kystar & lystige toktdeltakarar. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 05.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/nordaustlandet--skoddefulle-kystar-lystige-toktdeltakarar/1231180

Boitsov, S., Baeten, N., Jakobsen, F., Plassen, L., Bjarnadóttir, L.R. & Jensen, H.: MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard. Nyhet på www.mareano.no 05.09.2018. www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/mareano-kartlegger-mikroplast-i-havet-rundt-svalbard

Holte, B., Bjarnadóttir, L.R. & Moy, F.: I havn i Longyearbyen. Nyhetssak på mareano.no 06.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/i-havn-i-longyearbyen

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: Rijpfjorden – vår siste høyarktiske fjord? Nyhetssak på mareano.no 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/rijpfjorden-var-siste-hoyarktiske-fjord 

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: MAREANO kurser mot Svalbard. Nyhetssak på mareano.no 24.08.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/mareano-kurser-mot-svalbard

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: MAREANO kurser mot Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 24.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/mareano-kurser-mot-svalbard/1222720

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: Rijpfjorden – vår siste høyarktiske fjord? Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 03.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/rijpfjorden--var-siste-hoyarktiske-fjord/1230432

Holte, B., Jakobsen, F.W., Plassen, L., Bjarnadóttir, L.R., & Jensen, H.: MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 06.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/mareano-kartlegger-mikroplast-i-havet-rundt-svalbard/1231338

Jakobsen, F.: Tilbake i havn etter utført miljøtokt. MAREANO nyheter 25.06.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/tilbake-i-havn-etter-utfort-miljotokt

Jakobsen, F., Bellec, V., Sveistrup, A., Fuglevik A. & Sæther, H.: Teamet som jakter miljøgifter. MAREANO nyheter 06.06.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/teamet-som-jakter-miljogifter

Jakobsen, F.: På jakt etter forurensningskilder i Sklinnadjupet. MAREANO nyheter 31.05.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/pa-jakt-etter-forurensningskilder-i-sklinnadjupet

Jakobsen, F., Bellec, V., Sveistrup, A., Fuglevik A. & Sæther, H.: Teamet som jakter miljøgifter. MAREANO toktdagbok 11.06.2018. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/teamet-som-jakter-miljogifter

Jakobsen, F.: Forurensningsjakt i Sklinnadjupet. MAREANO toktdagbok 04.06.2018. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/forurensingsjakt-i-sklinnadjupet

Johansson J., Sveistrup A., Heggebakken L., Jakobsen, F. & Baeten N.: Vi fanger verdens største kommakreps i Krossfjorden. MAREANO toktdagbok 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/vi-fanger-verdens-storste-kommakreps-i-krossfjord

Moy, F., Hodnesdal, H. & Bjarnadóttir, L.R.: Bunnkartlegging gir effektivt og bærekraftig fiske. Kronikk på mareano.no 03.08.2018. https://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/bunnkartlegging-gir-effektivt-og-berekraftig-fiske

Thorsnes, T.: Robotene lyser opp havrommet. https://www.youtube.com/watch?v=5CGc-JH-GCQ


Presentasjoner og foredrag

Bellec, V.K., Bøe, R., Rise, L., Lepland, A., Bjarnadóttir, L.R. & Thorsnes, T.: Seabed sediments grain size, genesis, and sedimentary environments – MAREANO methodology. GEOHAB 2018, 7-11 May, Santa Barbara, California.

Bellec, V.K., Bøe, R., Bjarnadóttir, L.R. & Dolan, M.: Mapping bedforms with different bathymetry grid resolutions – link between mapping scale and time-scale of geological processes. GEOHAB 2018, 7-11 May, Santa Barbara, California.

Bjarnadóttir L.R., Thorsnes, T. & Bøe, R.: The Norwegian seabed mapping programme MAREANO – moving into new waters. GEOHAB 2018, 7-11 May, Santa Barbara, California.

Bjarnadóttir, L.R., Thorsnes, T. & the MAREANO team: The Norwegian Seabed Mapping Programme MAREANO – Providing New Knowledge for Ecosystem-based Management and Industry. AGU Fall Meeting, Washington D.C., 11-14 Dec. 2018

Bjarnadóttir, L.R., Ottesen, D., Dowdeswell, J. & Bellec, V.: Glacier surging into open-marine waters: submarine landform assemblages, eastern Svalbard. 6th International Conference on ´Palaeo-Arctic Spatial and Temproal (PAST) Gateways, 16th-20th April, 2018.

Bjarnadóttir, L.R.: MAREANO-programme update. The 3rd MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop, BGS, Edinburgh, UK, February 27th-28th, 2018.

Bjarnadóttir, L.R.: Sampling gear, sample size, sample handling, sample analysis and presentation of results. The 3rd MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop, BGS, Edinburgh, UK, February 27th-28th, 2018.

Bjarnadóttir, L.R.: Status MAREANO, Havlaboratoriet, Bergen, 29.8.2018

Bjarnadóttir, L.R.: Status MAREANO, Samarbeidsmøte NGU og FFI, Horten, 4.okt 2018.

Boitsov, S., Jensen, H. 2018. An update on the results of the MAREANO program 2017 – Legacy and emerging contaminants in sediments. ICES MCWG møte, Vigo, Spania, 05-09.03.2018.

Boitsov, S., Jensen, H. Klungsøyr, J. 2018. Emerging and legacy POPs in Norwegian marine sediments: The MAREANO program. Polar2018 Conference, Davos, Switzerland, 19-23.06.2018.

Boitsov, S. 2018. Emerging and legacy POPs in Norwegian marine sediments: The MAREANO program. EAF-Nansen Program workshop, Maputo, Mozambique, 05-07.12.2018.

Brunstad, H., di Primio, R., Thorsnes, T., Lepland, A., Chand, S., Pedersen, J.H., Cremiere, A., Andersson, M. & Lågstad, P.: Geohabitats and seabed characteristics at natural gas seepage sites of the Barents Sea. GeoHab 2018, Santa Barbara, USA. 7-11 May 2018.

Bøe, R., Bjarnadóttir, L.R. & Elvenes, S.: Revealing the secrets of Norway’s seafloor. Foredrag på RFG2018 Resources for Future Generations, June 16-21 2018, Vancouver, Canada.

Bøe, R.: Marine geology at the Geological Survey of Norway 2018. EuroGeoSurvey Marine Expert Group, 24 September 2018, Shengjin, Albania.

Diesing, M., Baeten, N.J., Bellec, V. & Elvenes, S.: Kenmare substrate map. MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop. British Geological Survey, Edinburgh, UK. 27-28 February 2018.

Diesing, M.: Comparison of results. MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop. British Geological Survey, Edinburgh, UK. 27-28 February 2018.

Diesing, M. & Thorsnes, T.: Semi-Automated Mapping of Cold-Water Coral Carbonate Mounds with Image Segmentation and Random Forest. MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop. British Geological Survey, Edinburgh, UK. 27-28 February 2018.

Diesing, M. & Thorsnes, T.: Semi-Automated Mapping of Cold-Water Coral Carbonate Mounds with Image Segmentation and Random Forest. GeoHab, Santa Barbara, USA, 7-11 May 2018.

Dolan, M.: MIM sampling design group - Summary of progress and potential new directions. MAREANO-INFOMAR-MAREMAP (MIM) workshop. British Geological Survey, Edinburgh, UK. 27-28 February 2018.

Dolan, M.: Determining how places are related. GeoHab Workshop “Beyond Mapping: Analyzing and Understanding Habitat Patterns in Space and Time” Santa Barbara, USA. 7 May 2018.

Dolan, M.: Multibeam data acquisition – towards a suite of generic specifications? GeoHab Backscatter Working Group (BSWG) meeting. Santa Barbara, USA. 8 May 2018.

Dolan, M., Thorsnes, T., Chand, S., Bjarnadottír, L.R., Ofstad, A. & Tappel, Ø.: Towards multibeam data acquisition speci­fications which promote good backscatter data - experiences from the MAREANO programme, Norway (Poster). GeoHab 2018, Santa Barbara, USA. 7-11 May 2018.

Guinan, J., Monteys, X., Green, S., Gafeira, J., Dove, D., Bjarnadóttir, L.R., Baeten, N.J., Nanson, R. & Picard, K.: National Seabed Mapping Programmes Collaborate to Advance Marine Geomorphological Mapping in Adjoining European Seas. Geohab 2018, Santa Barbara, USA, 7-11th May 2018.

Jakobsen, F., Bjarnadóttir, L. R. & Thorsnes, T.: MAREANO – Collecting marine knowledge. Presentation at the International Youth scientific and practical conference – “Arctic research: from extensive to integrated development”, 27.05.2018, Arkhangelsk, Russia.

Jensen, H.: Tittel: Innhold av mikroplast i 10 undersøkte marine sedimentprøver fra MAREANO-kartleggingen. Foredrag i Miljøringen, 14.03.2018.

Lecours, V., Lucieer, V., Dolan, M. & Micallef, A.: Recent and Future Trends in Marine Geomorphometry. Geomorphometry 2018 Boulder CO, USA 13-17 August 2018.

Malik, M., Roche, M., Le Deunf, J., Masetti, G., Schimel, A., & Dolan, M.: Backscatter Working Group Software Inter-comparison Project Requesting and Comparing Intermediate Backscatter Processing Results. Shallow Survey 2018. St John’s, NL, Canada 1- 3 October 2018.

Ross, R.E., Buhl-Mortensen, Dolan, M. & Gonzales-Mirelis, G.: A Timeline of Norway’s Deep-Sea Exploration: Past, Present, and Future. Beyond Challenger: a new age of deep-sea science and exploration. The Royal Society, London. 12-13 November 2018.

Thorsnes, T.: Robotene lyser opp havrommet. NGU-dagen, Trondheim, 06.02.2018.

Thorsnes, T.: Dagen derpå – MAREANO lyser opp havrommet. Miljødirekoratet, Trondheim, 09.02.2018.

Thorsnes, T.: MAREANO og Marine grunnkart i Norge – havbunnskartlegging i verdensklasse. Møte med trøndelagspolitikere, NGU, Trondheim, 05.03.2018.

Thorsnes, T.: Robotene lyser opp i havrommet, men i Trøndelag er det mørkt. Midtnorsk akvakultursamling, Stjørdal, 10.04.2018.

Thorsnes, T. & Jensen, H.: Sklinnaområdet – landskap, geologi og kjemi og et første forslag til toktopplegg. Miljødirektoratet, Oslo, 17.04.2018.

Thorsnes, T., Chand, S., Nixon, F.C., Bjarnadottir, L.R., Brunstad, H. & Hodnesdal, H.: Gas Flare Database from the Norwegian EEZ – a MAREANO Product. GeoHab conference, Santa Barbara, California, 09.05.2018.

Thorsnes, T.: Samarbeid om data mellom Equinor og MAREANO. Equinor, Stavanger, 15.08.2018.

Thorsnes, T. & MAREANO-teamet: Fremtidige behov og ønsker – MAREANO-programmet. AUV-workshop, Havlaboratoriet, Bergen, 29.8.2018.

Thorsnes, T., Bjarnadottir, L.R., Jakobsen, F., Dolan, M., Chand, S., Lågstad, P., Brunstad, H., Olsen, K. & Hodnesdal, H.: Applying AUV for seabed and habitat mapping coral damage assessment and location of toxic waste – experiences from the Norwegian mapping programme MAREANO. Forum for the Exchange of Mutual Multibeam Experiences (FEMME), Bordeaux, Frankrike, 12.09.2018.

Thorsnes, T., Bjarnadottir, L.R., Jakobsen, F., Dolan, M., Chand, S., Lågstad, P., Brunstad, H., Olsen, K. & Hodnesdal, H.: Applying AUV for seabed and habitat mapping coral damage assessment and location of toxic waste – experiences from the Norwegian mapping programme MAREANO. Autonomous Systems for Integrated Marine and maritime Operations (ASIMO), Gran Canaria, Spania, 17.09.2018.

Thorsnes, T.: Robotene lyser opp havrommet. Seminar for naturfaglærere 15.11.2018, NGU, Trondheim.