Gå til hovedinnhold
Scalibregma hanseni

Ny flerbørstemark

Enda en gang er det oppdaget en ny flerbørstemark i prøver som er tatt på MAREANO-tokt. Den nye arten har fått navnet Scalibregma hanseni og er funnet i prøver fra kontinentalskråningen i Norskehavet.

Scalibregma hanseni er oppkalt etter bergenseren Gerhard Armauer Hansen som også er kjent som legen som oppdaget lepra-bakterien (spedalskhet). Imidlertid var Hansen en dyktig zoolog også på andre felt, og han hadde en periode arbeidsplass ved Bergen museum der han blant annet forsket på børstemark. Han blir i dag regnet som en av pionerene i forskning på børstemark i Norge.


Scalibregma hanseni (foto: Katrine Kongshavn/Universitetsmuseet i Bergen).

Den nye børstemarken ble første gang observert i prøver for tre år siden, men det var først da den ble funnet i MAREANO-prøver at forskerne fikk mange nok eksemplar av arten til at de kunne identifisere den som en ny art.

Når en ny art skal identifiseres, trengs det såkalt typemateriale som representerer dyret i "original" form og som den vitenskapelige beskrivelsen bygger på. Dette "typedyret" lagres ved et museum for eventuell fremtidig bruk og som dokumentasjon på beskrivelsen. For Scalibregma hanseni er det et dyr fra en MAREANO-prøve som er typemateriale, og det er lagret hos Universitetsmuseet i Bergen/Universitetet i Bergen.

Arbeidet med å identifisere den nye arten er gjort ved NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetsmuseet i Bergen/Universitetet i Bergen og ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Les mer om arten og arbeidet.

Referanse:

Bakken T, Oug E, Kongsrud JA. 2014. Occurrence and distribution of Pseudoscalibregma and Scalibregma (Annelida, Scalibregmatidae) in the deep Nordic Seas, with the description of Scalibregma hanseni n. sp. Zootaxa 3753: 101-117. DOI: 10.11646/zootaxa.3753.2.1

Mer om børstemark

Kontaktpersoner

Børge Holte
forsker
77 60 97 53
916 30 856

Beate Hoddevik Sunnset
kommunikasjonsrådgiver
55 23 85 16
908 21 630