Gå til hovedinnhold
Sjøfjær (Pennatula)

Flere sårbare sjøfjær

To nye områder med store tettheter med sjøfjær er dokumentert i Barentshavet nær kysten av Finnmark. Når videoene er analysert, vil det bli klart om tetthetene er så høye at ett eller begge områdene blir definert som sårbare etter den internasjonale OSPAR-konvensjonen. Områdene ble video-dokumentert på toktet som ble avsluttet i august.

- Vi fant sjøfjær på to stasjoner som begge har sandbunn. Når det i tillegg er god tilgang til føde, er dette er en bunntype som sjøfjær trives på, forteller Lis Lindal Jørgensen som var toktleder.

alt
Sjøfjær (Pennatula).

De nye områdene med sjøfjær ble dokumentert utenfor Finnmark. Før det blir klart om områdene oppfyller kravene til å være sårbare områder, må det gjennomføres analyse av videoopptakene for bl.a. å se om sjøfjærene vokser tett nok og på et stort nok område. Tidligere er det dokumentert sårbare områder med sjøfjær gjennom MAREANO-kartleggingen, disse ligger utenfor Lofoten og Vesterålen.

alt
De to gule punktene på kartet viser hvor områdene med sjøfjær ble funnet utenfor Øst-Finnmark.

Tilsynelatende øde

Områdene sjøfjærene vokser i, kan ved første øyekast se ut som øde sandbunn. Når den studeres litt nøyere dukker det opp en eller flere arter sjøfjær spredd utover.

Som navnet sier, kan sjøfjær ligne på en fuglefjær. En og en fjær står opp fra havbunnen med ujevne mellomrom. Sjøfjær er kolonidyr med små polypper som sitter direkte på stenglene eller på grener ut fra denne. Polyppene ligner på små sjøanemoner og brukes til å fange mat.

- På dette toktet har vi blant annet observert sjøfjær av slekten Pennatula. De er fra noen få cm til nesten 30 cm høye. Hver koloni står forankret nede i sanden, og noen av artene kan trekke seg ned i sedimentet. For å fange føde strekker de deler av kolonien et stykke over bunnen og fanger det som kommer drivende forbi, sier Jørgensen.

alt
Sjøfjær (Pennatula).

OSPAR

I OSPAR sin liste over naturtyper som er truet eller i nedgang, kalles naturtypen som sjøfjær danner ”sjøfjær og gravende megafauna” (Sea-pen and burrowing megafauna). Dette er fordi gravende krepsdyr og muslinger er vanlige sammen med sjøfjær. I området som MAREANO tidligere har kartlagt, utgjøres denne naturtypen hovedsakelig av sjøfjærene Funiculina quadrangularis, Virgularia mirabilis, Pennatula phosforea og Kophobelemnon stelliferum. Sjøfjær er sterkt utsatt i områder der det forekommer bunntråling.

Les mer:

Se toktdagbøker som ble skrevet under toktet:

Kontaktpersoner

Lis Lindal Jørgensen
(forsker)
77 60 97 58
971 85 556

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630
55 23 85 16