Gå til hovedinnhold
page thumb 9173

Dybdekartlegging i 2010 – kontrakt er signert

I løpet av 2010 skal områder i Barentshavet dybdekartlegges for Mareano-programmet. Nå har Statens kartverk Sjø valgt leverandør etter en anbudsprosess. Det tyske selskapet Fugro OSAE skal kartlegge områder i Troms III i 2010 med multistråleekkolodd fra havgående fartøy.

I løpet av 2010 skal områder i Barentshavet dybdekartlegges for Mareano-programmet.  Nå har Statens kartverk Sjø valgt leverandør etter en anbudsprosess. Det tyske selskapet Fugro OSAE skal kartlegge områder i Troms III i 2010 med multistråleekkolodd fra havgående fartøy.

Av Hanne Hodnesdal

Dybdekartleggingen for Mareano-programmet vil i 2010 bl.a. foregå i Troms III i Barentshavet og det er dette området der det nå har blitt inngått kontrakt om kartlegging. Disse arealene er farget oransje i figuren under. Arealer som er farget blått er kartlagt med multistråleekkolodd tidligere.

Arbeidet starter i begynnelsen av mai, og innbefatter både selve dybdekartleggingen og "rensking" av data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Statens kartverk Sjø.

Kart
Kartet viser områder som skal dybdekartlegges i 2010.

Kontaktperson

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

om dybdekartlegging