Gå til hovedinnhold
candelabrum 500

16 nye arter i Norge

Ni ubeskrevne arter og sju som ikke er observert i Norge tidligere, ble resultatet da eksperter undersøkte dyr som er funnet i kartleggingsprogrammet MAREANO. Blant disse artene finner vi havedderkopper, nakensnegler, grisehalekoraller og ormebløtdyr.

 

Havedderkopp
Havedderkopper som ble observert i Bleiksdjupet-ravinen (bakerst) og Eggakanten (innfelt bilde).


De til nå ukjente artene er undersøkt av forskere fra Havforskningsinstituttet. I tillegg er prøver sendt til eksperter i Norge og Sverige for å få hjelp til sikker artsbestemmelse av dette materialet som er hentet opp fra havdypet utenfor Nord-Norge.

Hornkorall
Hornkorallen Radicipes er for første gang dokumentert i norske havområder.I rasområdet i nordlig del av Eggakanten (Bjørnøyaraset) ble det observert rike forekomster av Radicipes sp. (”grisehalekorall”). Dette er den eneste kjente forekomsten av denne typen koraller i Norge, og kan med sin begrensete utbredelse kalles unik og sårbar.

 

Arter har flyttet nordover?

Til nå er det registrert over 1500 forskjellige organismer (taksa) i MAREANO, 1005 av disse er artsbestemt. Mange av artene er ikke funnet i området tidligere, i tillegg kommer ni ubeskrevne arter og sju som ikke er observert i Norge før. Foreløpig er det dokumentert ny utbredelse for 103 arter. Med unntak av seks er grensen for disse flyttet lenger mot nord. 56 av artene er krepsdyr med sterk dominans av hyperbentos (36 amphipodearter), mens infauna (lever nede i bunnen) er representert i mindre grad (18 arter børstemark og bløtdyr). Dette peker på at tidligere undersøkelser av bunnfauna i området har vært sparsomme og antakelig er foretatt med redskaper som er lite egnet til innsamling av krepsdyr. Noe av endringen i utbredelse kan kanskje komme av klimaendring, men det er likevel liten grunn til at tro at dette vil ramme ulike dyregrupper så forskjellig.

Isopoden Saduria sp.
Nedenfor 2000 meters dyp er den store isopoden Saduria sp. vanlig.


De nye artene

Artene som ikke er observert i Norge tidligere:

  • Tre av disse hører til gruppen havedderkopper: Nymphon helleri, Nymphon longimanus og Nymphon hirtipes.
  • Radicipes sp. ”grisehalekorall” er en spiralformet hornkorall.
  • Hydroiden Candelabrum sp. er antakelig knyttet til gassoppkommer.
  • Saduria sp. er en rovdyr-isopode.
  • Nakensneglen Doridoxa ingolfiana er tidligere kun kjent fra arktiske områder lenger nord.
  • Ingen tidligere observasjon  er kjent for glasssvampslekten Farrea i norske farvann. I MAREANO-området ble den observert spredt fra Nordland VII til Tromsøflaket.

De ubeskrevne artene som nå studeres nærmere av eksperter, hører til slektene Skenea (to arter), Margarites og Admete (snegler), Poromya, Thyasira (muslinger) og Plawenia, og familiene Tararrhopaliidae og Acanthomeniidae (Solenogastres, ormebløtdyr).

Hydroiden Candelabrum sp.
Den merkelig hydroiden Candelabrum sp. festet til stilken av sjøliljen Rhizocrinus lofotensis.

 

Kontaktpersoner

Seniorforsker
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36
954 764 33

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630