Gå til hovedinnhold
Sedimentlaboratoriet hvor forskerne tar hånd om prøver.

Sedimentlaboratoriet hvor vi tar hånd om prøver fra multicorer og grabb. Her er det god plass å jobbe med sedimentprøvene. Lilja Rún Bjarnadóttir og Henning Jensen arbeider med sitt. Foto: Valérie Bellec/NGU

Slik lever vi her

Toktdagbok: Flere av oss er på vårt første tokt med FF «Kronprins Haakon», det fire år gamle skipet som er et av verdens mest avanserte og isgående forskningsfartøy. Det er nytt og spennende. Vi arbeider nå nord og øst av Svalbard.

Vi er midtvegs i toktet, etter at vi seilte ut fra Tromsø lørdag 18. juni i nydelig kveldssol. 

Vi hadde tid til å få ut alt utstyret fra kontainer og over på dekk 2 og under hoveddekket på dekk 3. Utstyret ble plassert der vi bruker det. Vi hadde også tid til å gå rundt på det flotte skipet for å bli kjent om bord. For mange av oss er dette et nytt fartøy til bruk i kartleggingen av geologi, biologi og kjemi på havbunnen.

Prøvetaking og videlogging

Laboratoriet vi bruker for å skive opp sedimentkjerner for kjemiske analyser, og hvor vi håndterer grabb-prøver, ligger nærmest hangerdekket. Dermed har vi god kontakt med området hvor mye av prøvetakingen av sedimenter foregår.

Videologgingen foregår fra et rom nær hangardekket. Her sitter det to biologer, to geologer og en fra mannskapet, som styre videoriggen.

Hangaren på Kronprins Haakon.
Hangaren midtskips med prøvetakingsredskapet bokscorer i forgrunnen og videoriggen Chimera i bakgrunnen. Foto: Valérie Bellec/NGU

God mat - og trimrom

På velferdssiden inntar vi gode måltider i messa på dekk 5 i veldig fine omgivelser. Rett ved siden av messa er det en stor salong med myke stoler og sofaer, og med plass til alle om bord. Skulle man få lyst til riktig god utsikt er dekk 9 å anbefale, med et stort rom med vid utsikt og mulighet for å komme ut på dekk. 

Det er også mulig å komme innom broen på dekk 8, hvis forholdene tillater det. Instrumentrommet på dekk 7 er viktig for oss med tanke på bruk av sedimentekkolodd, multistråleekkolodd og bruk av seismikk. Det akustiske utstyret startes herfra. 

Lugarene er plassert på dekk 3 og 4, for vår del. Her er det stille og rolig. Her kan vi også gå i trimrommet med tilhørende badstue på 4. dekk og få ut litt svette.

Lugar på Kronprins Haakon
Lugar på 3. dekk. Foto: Valérie Bellec/NGU