Gå til hovedinnhold
Den torpedoformete undervannsfarkosten ligger klar til å slippes ned i sjøen.

Sjøsetting av Munin+ AUV på testfeltet utenfor Tromsø.

Foto: Rebecca Ross, Havforskningsinstituttet

Med Munin på metodetokt

Toktdagbok: Mens vanlige Mareano-prøvetakingstokt samler inn biologi-, geologi-, og kjemidata med video og fysisk prøvetaking, er dette toktet dedikert til å utforske hvordan Mareano kan få ekstra utbytte av å benytte autonome undervannsfarkoster (AUV) til prøvetaking. 

Første gang Mareano prøvde ut en AUV fra Kongsberg Maritime var i 2015. Den gang en Hugin AUV, i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Denne viste lovende resultat, og HI har nå kjøpt inn en lignende «selvgående» farkost, som også er utviklet av Kongsberg Maritime. 

Undervannsfarkosten står på kaien sammen med tilhørende utstyr.
Munin+ AUV og sjøsettingssystemet står klart til å bli tatt ombord. 
Foto: Rebecca Ross, Havforskningsinstituttet

Vår AUV, Munin+, er formet som en fem meter lang oransje torpedo. Den er designet for å samle inn mange typer akustiske data (multistråleekkolodd, syntetisk aperturesonar, side scan sonar, sedimentekkolodd), oseanografiske data (CT, ADCP) og til og med foto. Og siden Munin+ er autonom kan den sendes av gårde på egen hånd for å samle inn data mens skipet er i nærheten og arbeider med andre ting.

Dersom vi kan bruke AUV-er til å samle flere datasett i ett dykk parallelt med tradisjonell prøvetaking, håper vi å kunne gjennomføre Mareano-tokt mer effektivt og få mer data enn noensinne. Dette vil være spesielt nyttig når Mareano begynner å kartlegge dypere deler av Norskehavet, da tiden det tar for å senke utstyr til havbunnen blir mye lenger. Ettersom tid er penger, og skipstid er dyrt, bør vi gripe alle muligheter for å øke effektiviteten! 

Bilde av havbunnen.
Dette bildet er tatt av Munin+ på testfeltet. Du kan se sjøanemoner (Bolocera tuediae) og rødalger på havbunnen.

Det er her dette toktet kommer inn. Sammen med AUV-operatører er vi et tverrfaglig team (blant annet geologi, oseanografi, biologi og hydrografi) fra HI, NGU og Kartverket. Den første oppgaven var å montere utsetting- og opptakssystemet til AUV-en trygt om bord. Dette tok hele første dag, men tidlig på dag 2 var vi klar til å forlate Tromsø og seile til et nærliggende avgradert testområde der vi kunne teste og kalibrere utstyret.

Målet her var å sjekke at alle systemene på AUV-en fungerte som de skulle, og å gjennomføre et testdykk der vi fikk et lite datasett fra hver sensor, som også tillot at vi kunne kalibrere multistråleekkoloddet mot kjente, kvalitetssikrede data. Det tok litt tid å komme i gang med dette, men vi hadde god hjelp fra Kongsberg Maritime som var med oss for å assistere med mobilisering og testing for å se til at alt fungerte. Og hurra, på kvelden av dag to hadde vi fullført testdykket og kunne slippe på land Kongsbergteamet i Tromsø og stikke til havs. 

Bilde av fire personer som studerer data på en tv-skjerm.
En del av teamet undersøker data som er samlet inn fra testdykket.
Foto: Rebecca Ross, Havforskningsinstituttet

I løpet av de kommende dagene håper vi å få besøke noen utvalgte områder som Mareano allerede har kartlagt og fortsette å utforske mulighetene til denne og lignende AUV-er.  Vi vil teste hva vi kan oppdage i de ulike akustiske dataene som vi får ved å fly kun 10 meter over havbunnen istedenfor å kartlegge fra overflaten, samt hva slags terreng AUV-er kan operere over og fortsatt gi oss gode data. I tillegg vil vi studere fotoene som AUVer tar og sammenlikne dem med videolinjer som er tatt tidligere for å tråkke opp stien mot gunstig bruk av denne spennende, nye, teknologien. Så ønsk oss lykke til!

Skjermbilde som viser målinger som AUV'en har gjort på havbunnen.
Multistråledata spilles i reprise i farkostens kontrollprogramvare.
Foto: Rebecca Ross, Havforskningsinstituttet

For tiden tester vi nylig installert oseanografisk utstyr mens vi seiler mellom stasjonene. I tillegg jobber vi med utforskning av dataene fra de nye testene, planlegging av flere dykk, og utvikling av prosedyrer og dataflyt. Men noen ganger finner vi litt tid til å nyte godt vær og deilig kake på akterdekket. 

Kontakt

Bilde av Rebecca Ross

Rebecca Ross

Havforskningsinstituttet
Forsker / toktleder
908 77 529
Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67

Tor Jan Meek

Kartverket
412 51 800