Gå til hovedinnhold
FN Terje

Terje Thorsnes holdt nylig et innlegg i FN om bruk av ny teknologi i datafangst til havs.

Mareano-foredrag i FN

NGU-forsker Terje Thorsnes deltok denne uka på en konferanse i FN med et Mareano-foredrag om bruk av autonome undervannsfarkoster og ubemannede overflatefartøy i datainnsamling til havs.

- Jeg snakket om hvordan ny teknologi kan bidra til å gi svar på kunnskapsutfordringene knyttet til bruken av havet, som for eksempel havvind. Jeg satte søkelyset på hvordan vi kan bruke selvgående, eller autonome, plattformer utstyrt med blant annet akustiske, kjemiske og optiske sensorer i datafangsten. Slike fartøy gir for eksempel mindre CO2-avtrykk og mye mer detaljerte data, sier Thorsnes etter møtet i FN-bygningen i New York.

Deler erfaringer

FN-konferansen «Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea» ble I år arrangert for 22. gang. Dette er konferanser hvor medlemslandene kan dele erfaringer fra arbeid knyttet til hav og havlov, på en måte som ikke er bindende juridisk. Mange av deltakerne er diplomater eller byråkrater.

Mareano-programmet var i år invitert av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til å foreslå foredrag. 

- Årets tema var «Ocean observation» og jeg fikk akseptert mitt forslag til foredrag. Dermed havnet jeg i FN med «Towards autonomous sensor platforms and use of AI to advance seabed observations contributing to science-based decision-making», forteller Thornes.

Avansert teknologi

Innlegget ble godt mottatt, og Thorsnes fikk blant annet spørsmål om hvordan data fra undervannsfarkoster kan brukes for å avgjøre hvor langt ut et lands territorialgrenser skal gå … 

- Det var kanskje litt utenfor kjernen i presentasjonen min … Men Islands representant var meget interessert i hva vi gjør i Norge, og kanskje skal vi ha mer kontakt med dem. Lederen av konferansen påpekte også at han visste at nordiske land ligger på et høyt nivå i bruk av avansert teknologi, forteller Thorsnes.

«Co-design»

De fleste av foredragene under konferansen omhandlet vannmassene, og spesielt havoverflaten. Oseanografene har bygget opp et imponerende nettverk som vi daglig drar nytte av i værmeldinger, og mer langsiktig i form av klimaforskning. 

- Et annet interessant tema var «co-design», at kartlegging og datainnhenting blir planlagt og gjennomført i tett samarbeid med sluttbrukerne av kunnskapen. Her har nok både NGU og andre statlige institusjoner et viktig forbedringspotensial, mener Terje Thorsnes.

Her finner du programmet for konferansen

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775