Gå til hovedinnhold

Djupnekartlegging for 2022 ute på anbod

I år vil Mareano-programmet djupnekartleggje i delar av Nordsjøen. Ein open anbodskonkurranse for djupnekartlegging i området er nett publisert. 

Til saman 6000 km2 i sørlege delar av Nordsjøen er planlagt djupnekartlagt i 2022.  

Anbodskonkurransen er lyst ut på Doffin og TED: 

Kontrakten har ein verdi på 10 millionar kroner, med moglegheit for opsjonar. Anbodsfristen er sett til 17. februar 2022.

Kartutsnitt som visar kva område i Nordsjøen som omfattast av anbodskonkurransen for djupnekartlegging i 2022.
NORDSJØEN: Dei gule boksane merkar område i Nordsjøen som Mareano-programmet planlegg å djupnekartleggje i 2022. Kjelde: Kartverket/Mareano 

 

Kontakt

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848