Gå til hovedinnhold
Bilde av et forskningsfartøy.

FF «G. O. Sars» er et viktig redskap i innhentingen av data i Mareano-programmet. Nå ønsker vi at dere brukere skal fortelle hva dere synes om sluttproduktene. Bli med på undersøkelsen. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet

Bli med på brukerundersøkelse

Vi i Mareano-programmet har et mål om stadig å øke nytteverdien av våre produkter. Vi ønsker å utvikle så gode kart- og datatjenester som mulig, og ber deg derfor om å svare på denne brukerundersøkelsen.

Brukerundersøkelsen er avsluttet.

Informasjonen vi samler inn vil kun brukes i anonyme sammenstillinger og presentasjoner. Noen enkeltsvar kan trekkes fram som eksempler, men vi vil sørge for at det ikke er mulig å knytte dette til enkeltpersoner eller grupper. Dersom du velger å legge igjen epostadresse, noe som er frivillig, vil adressen bare brukes til å opprette kontakt, før den blir slettet.

Kontaktinformasjon ligger i undersøkelsen.

Til orientering: Mareano-programmet kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper, og forurensning i sedimentene, i norske havområder. Arbeidet blir utført av Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket.

Ansvaret ligger hos en programgruppe ledet av Miljødirektoratet. Mareano er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, og Klima- og miljødepartementet.