Gå til hovedinnhold
Foto av horisont

Siste solnedgang om bord. Foto: Valérie Bellec/NGU

Foto: Mareano / NGU

Mareano-toktet ved veis ende

Toktdagbok: Klokka er 18.25 søndag ettermiddag, og vi er på nesten 500 meters dyp. Videoriggen vår svever dovent over bunnen. De siste meterne av til sammen 33,4 kilometer med videolinjer på Spitsbergenbanken legges nå bak oss før FF 'G.O. Sars’ setter kursen mot Tromsø.

All planlagt prøvetaking og videofilming er utført. Vi kommer hjem søkklastet med data og bunnprøver fra 165 lokaliteter etter 20 døgn til sjøs. Dermed har Mareano, etter 34 bio-geo-kjemi-tokt opp gjennom årene, samlet inn data og bunnprøver fra totalt ca. 240 000 km2 havbunn i Barentshavet, Norskehavet og i Svalbards kystområder. Ett til to års arbeid ligger nå foran oss før materialet er gjennomgått, og blant annet naturtypene er modellert ut og fremstilt i kartmaterialet på www.mareano.no. Geologiske kartprodukter vil bli utarbeidet, og publisert allerede i 2022.

Etter 12 timers seilas er vi halvveis på veien mot Fugløya, der vi stikker innaskjærs og får en rolig etappe mot Tromsø. Arbeidet på Spitsbergenbanken var heldigvis ferdig sju timer før stipulert avgangstid, slik at vi kunne komme en meldt stiv kuling i forkjøpet. På hjemturen ville det ikke vært morsomt å stange mot høy sjø og redusert fart.

Kartfremstilling av toktrute
Seilingsruten med G.O. Sars og 165 punkter for videoopptak og prøvetaking fra havbunnen. Kartfigur: Kjell Bakkeplass (HI)

Transportetappen ble brukt til nedvasking og pakking, utstyr skal skrus fra hverandre og klargjøres for frakt til NGU og Havforskningsinstituttet. Innimellom feires en gebursdag med bløtkake, og bursdagssangen på to språk. Selv om vi snart får landkjenning, gjenstår et omfattende arbeid med lossing og frakt av verdifulle prøver.

Gravitasjonsprøvetakeren på dekk
Gravitasjonsprøvetakeren, inkludert 5 meter med stålrør, måtte både monteres og demonteres. Foto: Mareano/NGU

Blant annet skal DNA-prøver fra havbunnen, som Mareano forsker videre på som et bidrag til artsidentifisering av bunndyr, tas ut av superfryseren (-80 °C) om bord, og plasseres i en annen superfryser på land. Nedfryste bunnprøver, som skal analyseres for miljøgifter og tungmetaller, sendes sørover i nedfrosset tilstand. Prøvene er ‘gull’ verdt. Det kan ikke tas snarveier, alt må følges nøye opp inntil prøvene er trygt fremme.

Takk for følget til dere alle!

Følg oss på tokt til neste år da vi blant annet skal dykke i dyphavet der vi tester nye metoder for å kartlegge havbunnen ned til 4000 m dyp. Videre planlegges tokt til områdene nord for Svalbard, til høyarktisk havbunn for å studere nærmest ukjente bunntyper og sokkelressurser.

Vi kartlegger havbunnen – vil du vite hva vi finner?

Da kan du melde deg på årets Mareano-konferanse. Her får du helt oppdatert kunnskap om nye spennende funn – og du får vite litt om hvordan du kan bruke dataene i ditt eget arbeid.

Årets konferanse blir digital og gjennomføres 21. oktober.

Se programmet og meld deg på konferansen.

Kontakt

Bilde av Børge Holte

Børge Holte

Havforskningsinstituttet
Forsker
916 30 856
Bilde av Valérie Bellec

Valérie Bellec

Norges geologiske undersøkelse
Forsker