Gå til hovedinnhold
hanske 225

Over 100 millioner «søppelbiter» i Barentshavet

Det ligger over 100 millioner store og små «søppelbiter» på bunnen i Barentshavet, mye er gammelt fiskeutstyr. Den samlede vekten er anslått til 79 000 tonn.


Eksempler på vanlig søppel funnet på havbunnen: A-C: plasthanske, garn som sitter fast i korallrev og trålwire, D: drikkekartong med plastfôring, E-G: plastpose, pakkebånd i korallrev og søppelsekk.

Dette kommer fram i en ny publikasjon som er basert på analyser av videoopptakene fra bunnkartleggingsprosjektet MAREANO.

Søppelet er ikke jevnt fordelt påhavbunnen. Det meste av søppelet er observert i to typer områder: der det er mye næringsaktivitet på overflaten og der bunnen består av et spesielt landskap som «fanger» søppelet.

- Vi ser tydelig at det er en opphoping av søppel i enkelte landskapstyper på havbunnen. Spesielt i dype daler og raviner, her blir avfallet liggende og kan ikke fraktes videre med strømmene, forteller Lene Buhl-Mortensen som er forsker ved Havforskningsinstituttet.


I videoen kan du se noe av søppelet som er observert på havbunnen.

Også der det er mye fiskeriaktivitet kan forskerne observere mye søppel på bunnen.

- Vi observerte svært mye søppel i områder med høy fiskeriaktivitet på sokkelen utenfor Møre og Romsdal. Det meste var ødelagt fiskeutstyr, og enkelte steder noterte vi opp til 6000 søppelobservasjoner per km2. Dette er ekstremt mye, til sammenligning er det vanlig å få 230 søppelobservasjoner per km2 på kontinentalsokkelområder i Europa, forteller Lene Buhl-Mortensen.


På dette kartet kan du se hvor forskerne har observert søppel på havbunnen. Små sorte punkt er ingen observasjon, ringer med farge i betyr at søppel er observert. Se også karttjenesten for mer detaljer.

Vil du vite mer om hvordan Mareano registrerer søppel? Dette er et av temaene på Mareano-konferansen 18. oktober (påmeldingsfrist: 9. oktober).

Les mer om funnene i publikasjonen Marine litter in the Nordic Seas: Distribution composition and abundance.

Kontaktperson

Seniorforsker
Lene Buhl-Mortensen
55 23 85 71