Gå til hovedinnhold
R1747   sandbølger store justert

Fokus på plast og Svalbard

Plast og avfall på havbunnen og kartlegging rundt Svalbard er blant temaene på MAREANO-konferansen i Oslo 18. oktober. Det er fremdeles mulig å melde seg på.

- Vi ser fram til en dag fylt med de siste nye resultatene fra bunnkartleggingen som gjøres gjennom MAREANO og ikke minst å treffe mange av de som bruker resultatene, forteller Signe Nåmdal fra Miljødirektoratet som er leder av MAREANO sin programgruppe.  

Gjennom MAREANO er store områder på havbunnen filmet. På opptakene viser det tydelig hvor på bunnen det ligger avfall, underveis blir både type avfall og mengde registrert. Disse dataene er nylig presentert i en ny publikasjon som danner grunnlaget for et av foredragene på konferansen.

- Det er viktig for oss å få oversikt over hvor mye avfall som finnes på havbunnen slik at forvaltningen kan sette inn nødvendige tiltak for å rydde opp og utforme virkemidler for å redusere tilførslene, sier Nåmdal. I tillegg til foredraget om avfalls-registreringene, blir det også foredrag om mikroplastikk i sedimentene og konsekvenser av plast i næringskjeden.

Kartleggingen som utføres gjennom MAREANO pågår for fullt, nye resultater blir klare hvert år. Også noen av disse blir presentert på konferansen – i tillegg til foredrag om hvordan ulike grupper bruker resultatene i sitt arbeid.

Kontaktpersoner

Martin Hole
(sekretær i MAREANOs programgruppe)
952 00 769

Beate Hoddevik
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630