Gå til hovedinnhold
sjomaling 500

Anbudsinvitasjon for dybdekartlegging publiseres i desember

Skisser for videre dybdekartleggingsarbeid i 2017 er laget, og i begynnelsen av desember vil en ny anbudskonkurranse for dybdekartlegging publiseres.

MAREANO er i sluttfasen med sine planer for 2017, samt skisser for videre arbeid etter 2017. Planene skal godkjennes av styringsgruppen innen 1. desember 2016.

Anbudskonkurranse for dybdekarlegging vil publiseres på Doffin og TED i begynnelsen av desember 2016.

Planene for dybdekartlegging er vist i figuren under, men dette er som nevt foreløpige planer som ikke er godkjent ennå.

Kontakt

Hanne Hodnesdal
Mareano i Kartverket
hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådgiver
sissel.kanstad@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 28
Mob.: 995 13 848