Gå til hovedinnhold

Generelle biotoper

Mareanos generelle biotopkart viser områder med like samfunn av bunnlevende organismer, i like fysiske miljø. Kartene gir oversikt over den forventede fordelingen av ulike biotoper uten å fokusere på enkeltarter.

De første generelle biotop-modellene som Mareano laget var kun basert på terrengvariabler, dyp, terrengtype og sedimenttype. Siden 2014 har data for temperatur, saltholdighet og strøm nær bunnen fra oseanografiske modeller også vært brukt i modellen. Figuren nedenfor viser dekningen av biotop-kartleggingen fram til i dag.

Alle biotopkartene fra Mareano som ligger på www.mareano.no. Biotopkart har blitt laget separat for fire områder: Barenthavet, Troms II og Nordland VII, Nordland VI, Midt-norsk sokkel. Noen av disse kartene er oppdatert fra tidligere versjoner. Et sammenhengende enhetlig biotopkart for alle områdene er under utarbeiding.

Hvordan lages de generelle biotopkartene?

Mareano bruker multivariat statistikk og romlig modellering for klassifikasjon, modellering og predikert utbredelse av biotopene. Ved å identifisere hvilke miljøvariabler (f. eks. dyp, sedimenttyper, og oseanografiske variabler) som styrer utbredelsen av bunnsamfunnene er vi i stand lage romlige modeller for å predikere sannsynlig utbredelse av biotopene også i områdene som ligger mellom de stedene hvor Mareano har filmet havbunnen.
 
Mareano har forbedret metodene for romlig prediksjon av biotoper siden det første kartet for Tromsøflaket ble laget i 2008. Ulike metoder for klassifikasjon og modellering har vært testet. Figuren nedenfor oppsummerer arbeidsflyten for biotopklassifikasjon, modellering og prediksjon. Dette arbeidet er et samarbeid mellom HI og NGU.

Flere detaljer om biotopkartlegging (fram til 2017) kan du finne i kapitel 3 i rapporten fra Thorsnes et al. 2015. En oversikt over modellering og produserte kart for de ulike områdene er gitt i tekniske beskrivelser og relaterte artikler . Dette inkluderer også beskrivelse av metodene brukt for biotopmodellering av Barentshavet i 2019, som vil danne grunnlaget for videre arbeid fo å lage et harmonisert biotopkart for alle områder.

Kart

Se biotopkartet

Les mer:

(informasjonen under finnes bare på engelsk)

Technical summaries of general biotope modelling and prediction are available for the following areas:
 
 
 
 
Information about the methods used for modelling of general biotopes for Troms II and Nordland VII (2012) is included in the following publication:
 
Elvenes et al. (2014)  An evaluation of compiled single-beam bathymetry data as a basis for regional sediment and biotope mapping. ICES JMS 71(4), 867-881
 
These older peer-reviewed articles provide background on methods employed for production of MAREANO’s first biotope maps. Whilst some of the methods still apply, the maps for this area (Tromsøflaktet) have now been revised and updated:
 
Buhl-Mortensen et al. (2009) Prediction of benthic biotopes on a Norwegian offshore bank using a combination of multivariate analysis and GIS classification. ICES JMS 66(9), 2026-2032
 
Dolan et al, 2009 Developing seabed nature-type maps offshore Norway: initial results from the MAREANO programme. Norwegian Journal of Geology 89, 17-28.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biolog
484 03 792
Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67