Gå til hovedinnhold

2021

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra 
programmet i 2021. 

Innsamling i 2021

 •  Kartlegging av dybde/batymetri: til sammen 1.090 km2
  • Spitsbergenbanken i Barentshavet (910 km2)
  • Hopendjupet i Barentshavet (180 km2
 •  Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i Norskehavet: til sammen 16.788 km 
  • Garsholbanken (4.327 km2)
  • EK vest for Aktivneset (4.688 km2
  • KB Folla (modifisert) (1.795 km2)
  • Vestfjorden Ytre (modifisert) (1.634 km2)
  • KB Sklinna øst for transekt (1.654 km2)
  • KB sør for Vestfjorden Ytre (617 km2)
  • Vestfjorden Ytre-Trænadjupet (831 km2)
  • NH01-B01 (1.242 km2)
 • Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i Barentshavet: til sammen 7.600 km2  
  • Kratere N (736 km2)
  • Kirkegården (2.121 km2)
  • Spitsbergenbanken (4.743 km2)

Samlet geo-bio-kjemi-kartlegging i 2021 var 24.388 km2

Ny metodikk i 2021

 • Mikroplast: På basis av resultatene fra kontamineringsstudien rapportert i 2019 ble de tradisjonelle prøvetakingsrørene i 2020 erstattet av stålrør laget for mikroplastprøvetaking. I 2021 er metode for uttak av prøver fra stålrørene justert.
 • I 2021 ble en «video-assistert multi-sampler» (VAMS) testet ut som mulig ny metodikk for dyphavskartlegging. VAMS kombinerer grab-prøvetaking av sjøbunnen og visuell kartlegging med ROV.

Formidling av resultater 2021

Les hele rapporten (pdf)