Gå til hovedinnhold
mareano

Vurdering av kartlegging i MAREANO

MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper. Resultatene publiseres i en ny rapport.

 

 

 Metodene for kartlegging blir beskrevet innledningsvis i rapporten. Treffsikkerheten for geologiske kart og biotopkart er grundig behandlet, og foratterne beskriver brukerbehov innen forvaltning og næring. 

Ulike strategier for plassering av målepunkter blir diskutert i rapporten, som munner ut i forslag til konkrete tiltak.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, med viktige innspill fra direktorater og næringsorganisasjoner. 

Les rapporten her.