Gå til hovedinnhold
Umbellula encrinus

MAREANOs budsjettramme foreslått videreført

I forslaget til Statsbudsjett for 2016 er det foreslått å viderføre bevilgningen til MAREANO på samme nivå som i år. I år ble det bevilget kr 94 mill. til MAREANOs kartlegging av bunnen i norske havområder.

MAREANO har siden oppstart i 2005 kartlagt biologi, geologi og kjemi på 175 000 km2 av havområdene utenfor kyststrekningen Møre – Varanger, samt i de nye norske havområdene langs grensen mot Russland. MAREANOs programgruppe arbeider i disse dager med forslag til aktivitetene i 2016. Trolig vil gruppen gå inn for fortsatt kartlegging av det nye områdene i Barentshavet og langs en strekning fra sentrale deler av Barentshavet til Kong Karls land øst for Svalbard/Spitsbergen.

Kontaktpersoner

Aksel Eikemo
Leder Programgruppen
911 43 577

Børge Holte
Leder Utøvende gruppe
916 30 856

Beate Hoddevik Sunnset
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630