Gå til hovedinnhold
1 R909VL938 still e 07 59 02b2

Konferanse: MAREANO gjennom 10 år

I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført utenfor kysten av Troms (Tromsøflaket). Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet er kartlagt.


Dyphavssjøfjær observert på MAREANO-tokt.

Resultatene fra MAREANO-kartleggingen gir unik innsikt i hvilke naturtyper som finnes i dypet, hvilke dyr som lever der og hvilken type sedimenter bunnen består av. I tillegg får vi informasjon om ulike typer kjemiske forbindelser som finnes i bunnen, inkludert eventuell forurensning. Alt dette kan du få høre mer om på MAREANO-konferansen 29. oktober.

Når forskerne finner ut hvilke naturtyper som er i et område, tar de hensyn til både de fysiske forholdene på havbunnen som for eksempel terreng og sedimenttype, og hvilke dyr som lever der. Flere av naturtypene som er funnet hører under kategorien "sårbare naturtyper" slik de defineres av den internasjonale organisasjonen OSPAR. Enkelte naturtyper er også definert på bakgrunn av resultatene fra MAREANO, siden tilsvarende områder ikke er funnet andre steder.


Terrengmodell som er laget etter at det er gjort dybdemålinger med avanserte ekkolodd.

På årets konferanse feirer MAREANO 10 år med kartlegging ved å legge vekt på resultatene som er oppnådd siden oppstarten. Å kartlegge naturtyper krever spesialister innen både dybdekartlegging, biologi og geologi, noe som igjen har forutsatt et nært samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket. Resultatet er uvurderlig kunnskap om hva som finnes på havbunnen i områder som tidligere ikke har vært undersøkt, dette er kunnskap som blant annet brukes i arbeidet med forvaltningsplanene for de ulike havområdene.

Se programmet og meld deg på konferansen:

Programmet:

Se programmet (oppdateres fortløpende)

Påmelding:

Meld deg på konferansen.
Påmeldingsfrist: 22. oktober.

Praktiske opplysninger

Tid: 29. oktober 2015
Sted: Miljødirektoratet, Oslo
Adresse: Grensesvingen 7,
0661 Oslo
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Trine Moland
(sekretær i MAREANOs programgruppe)
404 79 825

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630