Gå til hovedinnhold
Oversikt gjennomført og planlagt dybdekartlegging, 2014

MAREANO-tokt 2014

I sitt tiende år kartlegger MAREANO i 2014 områder i Norskehavet og Barentshavet. Dybdekartlegging i Barentshavet langs grensen mot Russland har pågått siden nyttår, og startet opp i Norskehavet i siste halvdel av mars. Biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking starter utenfor Finnmark-kysten og sørøst i Barentshavet 13. april, og i Norskehavet nordøst for Mørebankene 16. juni.

Dybdekartlegging

Følgende områder skal dybdekartlegges i Norskehavet i 2014: Haltenbanken, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, deler av eggakanten og Stadhavet. På grunn av forsinkelser i dybdekartlegging i 2013 har dybdekartleggingen pågått i Barentshavet hele vinteren. Områdene som er forsinket forventes å være ferdig kartlagt i felt i løpet av mai 2014. De nye områdene som er planlagt i 2014 vil bli kartlagt i felt i mai–oktober. Både de forsinkede områdene og de nye planlagte områdene som skal dybdemåles er vist i figurene under.

alt 
Oversikt over gjennomført og planlagt dybdekartlegging. 2014-områdene er vist med orange og lyseblått.

alt 
Oversikt over gjennomført og planlagt dybdekartlegging i Barentshavet sørøst. Området som skal dybdemåles i 2014 er vist i orange og lyseblått.

Biologisk, geologisk og kjemisk kartlegging

Det første av årets tre tokt med geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking fra havbunnen starter 13. april da forskningsfartøyet G.O. Sars legger ut fra Tromsø. Prøvetakingen vil foregå utenfor Finnmark-kysten og i det tidligere omstridte området ved grensen til Russland (se figur under). Toktet avsluttes 26. april. Arbeidet i disse områdene fortsetter 18. august og avsluttes etter planen 4. september.
Et tredje tokt, denne gang med forskningsfartøyet Johan Hjort, avvikles i perioden 16.–26. juni og går til eggakanten, et område nordøst for Mørebankene, kalt Storneset. Totalt har MAREANO 44 toktdøgn i 2014 med prøvetaking fra havbunnen.

I tillegg til de ordinære mannskapene om bord i forskningsfartøyene, består MAREANOs personell av 12 forskere og teknikere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet. Foruten geologisk og biologisk kompetanse, deltar kjemikere og folk med spisskompetanse innen data og instrumentdrift. Også gjesteforskere fra Sjøfartsmuseet/-akvariet i Gøteborg, samt fra Bergen museum/Universitetet i Bergen er å finne om bord under MAREANO-toktene.

alt
Områder i Barentshavet der det skal gjennomføres biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i 2014 (svarte sirkler).Tidligere prøvetakingspunkter er vist (svarte og røde punkt).

alt
Områder i Norskehavet der det skal gjennomføres biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i 2014. Tidligere prøvetakingspunkter er vist.

Kontaktpersoner

Dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Biologi
Børge Holte
916 30 856

Geologi
Lilja Run Bjarnadottir
73 90 42 88

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630