Gå til hovedinnhold
sjomaling 500

Nytt oppdrag for dybdekartlegging ut på anbud

MAREANO fortsetter med dybdekartlegging i Norskehavet og Barentshavet i 2014. En åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 6. desember 2013.

Kontrakten har en verdi på 30 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen er satt til 21. januar 2014. Kunngjøringen ble publisert gjennom Doffin 6. desember og på TED 9. desember 2013. Alle dokumenter i forbindelse med anbudsinformasjonen kan lastes ned fra Doffin.

Områder i Norskehavet og Barentshavet

Oppdraget i Norskehavet og Barentshavet som er lagt ut på anbud er vist i figuren under. Hvor mye som faktisk vil bli dekket avhenger av anbudsprosessen.


Figur: Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2014 er markert med blå farge. Oransje farge viser kartleggingsområder for 2013, mens rosa farge viser hvor det tidligere er samlet inn dybdedata med multistråle-ekkolodd.

Vinneren av anbudsrunden skal utføre dybdekartleggingen og "renske" data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Kartverkets sjødivisjon.

Teknisk spesifikasjon revidert

I forbindelse med denne anbudskonkurransen har den tekniske spesifikasjonen for dybdekartlegging (MAREANO-standard) blitt oppdatert 5 desember 2013.

Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver
55 23 85 16 / 908 21 630

Hanne Hodnesdal
Kartverket sjødivisjonen
Ansvarlig dybdekartlegging
51 85 88 23