Gå til hovedinnhold
kaart hornkoraller web

Nytt kart over koraller

Ett nytt kartlag som viser fem hornkorall-arter som er funnet i MAREANO sitt kartleggingsområde, er nylig publisert.


Se kartet.

I motsetning til steinkorallen Lophelia pertusa danner ikke hornkorallene rev, men i enkelte områder vokser de forholdsvis tett. Slike områder kalles ”korallskog”. Hvilke arter som vokser i et bestemt område er avhengig av blant annet bunntype, det er derfor definert to naturtyper for hornkoraller: bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog. Begge disse naturtypene er definert som sårbare etter OSPAR-konvensjonen.

Se kart over hornkoraller

Les mer om:

Kontaktpersoner

Pål Buhl-Mortensen
(forsker)
55 23 68 15
974 64 151

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
55 23 85 16
908 21 630