Gå til hovedinnhold
Havbunn

Erfaringer fra MAREANO er internasjonalt etterspurt

I Europa betraktes MAREANO som et lysende eksempel på grundig kartlegging som kan levere den informasjonen som forvaltningen trenger for å oppnå en sikker bærekraftig bruk av marine ressurser uten tap av funksjonalitet og biologisk mangfold.

MESH Atlantic konferansen med temaet ”Mapping Atlantic Area Seabed Habitats for Better Marine Management” ble holdt i Aveiro (Portugal) 15.-17. september med deltakere fra EU-land med Atlanterhavskyst. Seniorforsker Lene Buhl-Mortensen fra Havforskningsinstituttet var invitert som foredragsholder for å presentere erfaringer fra MAREANO om hvordan bunnkartlegging best kan gjennomføres for å støtte kunnskapsbasert forvaltning av havet.

- Det er stor enighet om at vi i dag trenger utstrak dokumentasjon av miljø og bunndyr for å oppfylle forvaltningsmålet om å opprettholde biomangfold og funksjon for marin bunnfauna på alle skalaer inkludert: landskap, naturtype, biotop og art, sa Buhl-Mortensen under foredraget.
 
MAREANO identifiserer biologiske enheter, biotoper, basert på statistisk analyse av informasjon om fordeling av store bunndyr (fra video) og miljø. Disse biotopene blir så ”befolket” med bunndyr dokumentert ved hjelp av et bredt sett innsamlingsredskaper. Denne arbeidsmåten får internasjonalt bred støtte, og resultatet er et helhetlig bilde av alle livsformer på bunnen, fordelt på biotoper som er håndterbare enheter som lett kan overvåkes og identifiseres.

Buhl-Mortensen holdt foredraget "Habitat mapping as tool for conservation andsustainable use of marine resources" under konferansen.

Kontaktpersoner

Lene Buhl-Mortensen
(seniorforsker)
55 23 69 36
954 76 433

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
55 23 85 16
908 21 630