Gå til hovedinnhold
N6 webmap norsk web

Biotopkart for Nordland VI

MAREANO-forskere har nå laget et biotopkart for Nordland VI-området utenfor Lofoten. "Biotop" er en kombinasjon av biologisk samfunn og miljøet som karakteriserer dette samfunnet. Resultater fra analyser av video-opptak fra havbunnen er brukt til å identifisere de ulike biologiske samfunnene. Disse ble sammenstilt med dybdedata, terreng og geologiske data for å modellere den generelle fordelingen av biotoper.


Se kartet.

Ved å analysere mengdefordeling av dyr observert på video ved hjelp av multivariat statistikk ble det identifisert ni biotoper i Nordland VI. I det atlantiske vannet på sokkelen finner vi fire biotoper som karakteriseres av blant annet sjøfjær, koraller, og svamper. Én karakteristisk biotop er svamspikelbunn som er karakterisert av store svamper så som Geodia atlantica, Geodia barretti, Antho dichotoma og Stryphnus ponderosus. I Nordland VI er ikke denne biotopen så utstrakt som på Tromsøflaket. Også en annen av biotopene på sokkelen er karakterisert av svamper, men da andre og mindre arter enn svampspikelbunn. Koraller (korallrev og korallskog) er karakteristiske for biotopen som også dekker Røstrevet.

I de dypere og kalde vannmassene finner vi fem andre biotoper med arter av blomkålkoraller, medusahode, sylindersjøroser, store slangestjerner, sjøstjerner, fjærstjerner og glassvamp blant de som karakteriserer biotopene.

Den viktigste faktoren som skiller artsammensetningen i disse biotopene er vannmassene, dvs temperaturen i vannet. Dernest ser sedimenttypen ut til å være avgjørende for skille mellom biotoper spesielt på sokkelen.

Selv om disse biotopene er identifisert og modellert kun på grunnlag av data fra Nordland VI viser det nye kartet en rekke likheter med biotopene som er modellert i nabo-området Nordland VII.

Se kart

Biotoper - Nordland VI

 

Kontaktpersoner

Margaret Dolan
73 90 42 67

Pål Buhl-Mortensen
55 23 68 15
974 64 151