Gå til hovedinnhold
Tokt fig1 NO nett

Strøm og strømrifler på Spitsbergenbanken

Toktdagbok: Det pågående MAREANO-toktet har kartlagt et kvadratisk område på 27 km × 27 km på Spitsbergenbanken sør for Svalbard. Dybdekartet fra boks 6, som ligger i kanten av Spitsbergenbanken, viser at vanndypet varierer fra 56 meter til 148 meter.


Kart over området som skal kartlegges under det pågående  MAREANO-toktet. Dybdekartet til venstre er fra IBCAO. Til høyre ses et detaljert utsnitt fra boks 6 med videotransekter vist som hvite linjer. De detaljerte dybdedataene er innsamlet av MAREANO.

Videoopptak fra havbunnen viser hvordan bunnen er påvirket av strøm og bølger. Strømrifler er et resultat av havstrømmene som transporterer sedimentene langs bunnen.

Strømriflene kan være symmetriske, og dette indikerer at de er dannet av bølger som skyller fram og tilbake.

Asymmetriske strømrifler dannes når det er en dominerende strømretning. De grunneste områdene er i det nordøstlige hjørnet av boks 6, og her dannes det symmetriske grusrifler.

Symmetriske grusrifler krever stor energi for å dannes. Asymmetriske sandrifler forekommer mest i den sentrale delen av boks 6, der det er ca. 100 meter dypt (se figur). Strømrifler av sandholdig slam finnes i de dypere delene av boks 6, men er mer sjeldne.

Strømrifler i A) grus, B) sand og C) sandholdig slam. I C) er det graveganger mellom strømriflene.

Kontakt:

Forsker Valerie Bellec,
Norges geologiske undersøkelse,
valerie.bellec@ngu.no

Kommunikasjonsrådgiver
Gudmund Løvø,
Norges geologiske undersøkelse,
gudmund.lovo@ngu.no