Gå til hovedinnhold
MAREANO FN

MAREANO presentert i FN

​Kunnskapen om havet som MAREANO samler inn, er viktige bidrag til den blå økonomien, blå vekst og en bærekraftig utvikling i norske havområder. Kartleggingsprogrammet ble presentert i FN i New York tirsdag 28. mars. Se video-opptak av foredraget.

I sammenheng med FN sitt tredje forberedende møte om en ny global biodiversitetsavtale under FNs havrettskonvensjon (BBNJ Preparatory Committee Meeting III) ble det arrangert en side-event hvor MAREANO presenterte konseptet bak programmet, og hvordan slike kartleggingssamarbeid kan være med på å styrke forvaltingen av havområdene globalt.

– I FN-forhandlingene er alle enige om behovet for vitenskapelig fundert forvaltning av havet, og MAREANO viser i praksis hvordan man kan tilegne seg slik kunnskap, sier Johan H. Williams, leder av styringsgruppa til MAREANO. 

Johan H. Williams (Nærings- og fiskeridepartementet), åpnet side-eventen "The MAREANO Program – Seabed Explorer and Mapper". Selve MAREANO-programmet ble presentert av Hanne Hodnesdal (Kartverket) fra utøvende gruppe. Cecilie von Quillfeldt (Polarinstituttet) fra programgruppa snakket deretter om hvordan resultatene fra kartleggingsprogrammet brukes som kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig utvikling av, og i forvaltningsplanene for, norske havområder. Side-eventen ble avsluttet med visning av MAREANO-videoen som ble laget i 2015 i forbindelse med tiårsjubileet for kartleggingsprogrammet, og diskusjon og spørsmål.

Se presentasjonen på web-tv

Se opptak av foredraget som ble strømmet live via UN Web TV:

Last ned presentasjon, pdf 16 MB (åpnes i nytt vindu): MAREANO_UN_NY_280317_PDF.pdf

– Det var en meget bra besøkt side-event. Jeg har vært med på mange side-eventer i New York, og dette var en av de beste under mine ti år i FN, sier forteller Hokstad. 

Side-eventen ble arrangert i FNs hovedkvarter i New York tirsdag 28. mars 2017 klokka 13.15 til 14.30, New York-tid.

Debatt

Rundt 60 personer fra sentrale kyststater, internasjonale miljøorganisasjoner og FN-organisasjoner, blant annet FNs matvareorganisasjon (FAO), UNESCOS vitenskapskomité (UNESCO/IOC) og FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD), deltok i den etterfølgende debatten om MAREANO. 

– IOC sin representant roste innleggene og mente dette var strålende eksempel på hva som må til for å operasjonalisere en ny havavtale, sier Ove Hokstad i Nærings- og fiskeridepartementet, som var tilstede på møtet i New York.

Norsk forhandlingsleder i BBNJ-møtet, Kjell Kristian Egge fra Utenriksdepartementet, ledet side-eventen og debatten. 


​FOREDRAG I FN: Johan H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet (fra venstre), Cecilie von Quillfeldt fra Polarinstituttet, ordstyrer Kjell Kristian Egge fra Utenriksdepartementet og Hanne Hodnesdal fra Kartverket. Foto: Ove Hokstad/Nærings- og fiskeridepartementet

Bærekraftig utvikling

MAREANO-programmet kan bidra til å oppfylle FNs mål om bærekraftig utvikling. Sustainable Development Goals, 14.a sier:

"Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries."

Preparatory Committee on BBNJ

SDG Knowledge Hub sine nettsider står det om FN-komiteen BBNJ og deres møte:

"The Preparatory Committee will make substantive recommendations to the General Assembly on the elements of a draft text of an international legally binding instrument on the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction (BBNJ) under the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)." 

FN I NEW YORK: Johan H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet åpnet side-eventen "The MAREANO Program – Seabed Explorer and Mapper" i konferanserom nummer 7 i FNs hovedkvartert i New York. Foto: Ove Hokstad, Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakt:

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver, Havforskningsinstituttet
908 21 630

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
995 13 848