Gå til hovedinnhold
R1536VL1585 00 29 25 02b

Se MAREANO-konferansen direkte

I dag 18. oktober arrangeres MAREANO-konferansen 2017 i Oslo, og den strømmes direkte fra kl. 9. Få ny kunnskap fra havområder utenfor Norge og Svalbard.

Årets hovedtema er plast og avfall på havbunnen, kartlegging rundt Svalbard, bruk av MAREANO-resultater og «Med Norge inn i fremtiden».

Følg direktesendingen

Konferansen starter kl. 9.00.

 

 

Program

8.30 – 9.00:

Registrering

9.00 – 9.05:

Velkommen
v/Signe Nåmdal, leder programgruppen i MAREANO

9.05 – 9.25:

Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene
v/Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

9.25 – 9.50:

Hovedkonklusjoner ICES og veien videre
v/Terje Thorsnes, NGU

9.50 – 10.15:

Å prise det ubetalelige: Verdsettingsstudier av marine økosystemtjenester
v/Margrethe Aanesen, UiT

10.15 – 10.35: Pause

Plast og søppel på havbunnen

10.35 – 10.50

Hva observeres og hvordan dokumenteres det
 – gjør det noe at det ligger søppel på bunnen?

v/Lene Buhl Mortensen, Havforskningsinstituttet

10.50 – 11.05

Microplast in marine sediments on the Norwegian continental shelf and slope
v/Jan Cramer, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

11.05 – 11.20

Konsekvenser av plast i næringskjeden
v/Amy Lusher, NIVA

MAREANO går nordover – Svalbard

11.20 – 11.40

Hvorfor skal vi kartlegge her?
Cecilie H. von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt

11.40 – 12.00

Fiskeri, klima og miljø
v/Randi Ingvaldsen, Havforskningsinstituttet

12.00 – 13.00: Lunsj

Bruk av MAREANO-resultater

13.00 – 13.30

Nye resultater 2015-2017 og hva kan vi forvente å finne fremover
v/ Øyvind Tappel - Kartverket, Lilja Rún Bjarnadóttir - Norges geologiske undersøkelse og Pål Buhl-Mortensen - Havforskningsinstituttet

13.30 – 13.50

Økt fokus på miljø/bærekraft/forvaltning fra konsumentene i markedene
v/Trond Rismo, Sjømatrådet

13.50 – 14.10

Fiskeflåtens bruk av MAREANO-kart – foreløpige erfaringer
v/Børge Arvesen, Nordtorsk AS

14.10 – 14.20

Brukerundersøkelse – koralldata
v/Marianne Olsen, Miljødirektoratet

14.15 – 14.40: Pause

Med Norge inn i fremtiden

14.45 – 15.05

Blå teknologi for en bærekraftig blå økonomi 
v/Ingrid Schjølberg, NTNU Oceans

15.05 – 15.15

MAREANO – global kunnskapsgenerator 
v/Johan Williams, Nærings- og fiskeridepartementet

15.55 – 15.35

Internasjonale havpolitiske spørsmål - muligheter for Norge
v/Bjørnar Dahl Hotvedt, Utenriksdepartementet

Avslutning

15.35 – 15.45

Oppsummering 
v/Johan Williams, Nærings- og fiskeridepartementet

Les kronikken "God på bunnen".

Kontakt

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådigver, Kartverket
Tlf. 51 85 88 28 /  995 13 848
sissel.kanstad@kartverket.no

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver, Havforskningsinstituttet
beate.hoddevik@imr.no,
Tlf.: 908 21 630