Gå til hovedinnhold
3d rygger spitsbergen 30 40m dyp meritaito 1m grid

Fyldige formasjoner på bunnen av Spitsbergenbanken

Nå kan vi avsløre hvordan landskapet kurver seg på bunnen av Spitsbergenbanken på Svalbard. I 2016 har det finske firmaet Meritaito sjømålt for MAREANO i dette området sør for Svalbard og i Barentshavet.


LETTO: Meritaito sitt fartøy MSV Letto har dybdekartlagt for MAREANO i 2016. Foto: Meritaito

Grunne områder

Området som er kartlagt ved Spitsbergenbanken er spesielt grunt farvann å sjømåle i i MAREANO-sammenheng. Noen steder er det kun rundt 20 meter dypt. Dataene Kartverket har mottatt indikerer en stor detaljrikdom.

– Jeg ble spesielt overrasket over et område på cirka 50 til 30 meters dyp som inneholder særlig mye terrengformasjoner, sier Øyvind Tappel fra Kartverkets sjødivisjon. 

Terrengmodeller

Bildene under viser formasjonene i terrengmodeller av havbunnen på Spitsbergenbanken. Posisjonen er omtrent midt i det kartlagte området, 75.17 grader nord og 19.78 grader øst.

Meritaitos fartøy «Letto» som har dybdekartlagt området for MAREANO, er utstyrt med multistråleekkolodd av typen EM 2040. 

Norges geologiske undersølelse (NGU) skal tolke terrengmodellene før de senere vil undersøke området nærmere på forskningstokt sammen med Havforskningsinstituttet.

Les også: Farled til Rijpfjorden på Svalbard kartlagt


RYGGER: Nærbilde av formasjoner på Spitsbergenbankens havbunn. Ryggene ligger på 30-40 meters dyp. Terrengmodellen er laget med 1 meters grid (1 meter mellom dybdepunktene). Illustratør: Øyvind Tappel


SANBØLGER: Det er tydelige sandbølger på havbunnen, både langs ryggen og ellers.


RYGGER OG SANDBØLGER: Området sett fra et annet perspektiv.


OVENFRA: Området sett ovenfra viser ryggene som strekker seg langs havbunnen.

Kart

Området på Spitsbergenbanken som det refereres til, er merket med en rød ring. Dybdekartleggingen av området ble gjennomført i 2016.

Kontakt

Hanne Hodnesdal
Mareano i Kartverket
hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
sissel.kanstad@kartverket.no 
Tlf.: 51 85 88 28
Mob.: 995 13 848