Gå til hovedinnhold
M tokt nett Lasting til hangar om bord

110 videofilmer fra delelinja mot Russland

Ti forskere og forskningsteknikere fra NGU og Havforskningsinstituttet var på plass om bord i G.O. Sars da Mareanos andre tokt av året startet fra Tromsø den 15. august.


22 lokaliteter skal undersøkes ved Bjørnøya og tre mellom Bjørnøya og fastlandet. Arealet til høyre i figuren viser det nye norske området i Barentshavet der Mareano skal samle inn videodata de siste to ukene av toktet.

Tre timers gange i en forfriskende frisk bris gjenstår av seilasen før vi er på plass på første lokalitet (stasjon). Det er likevel full aktivitet på dekk, med klargjøring av tonnevis med utstyr inkl. de to videoriggene "Chimaera" og "Campod".

Etter montering av videorigg om bord og gjennomført testdykk nord for Tromsø, er kursen nå satt mot områdene ved Bjørnøya. Etter forrige Mareano-tokt i mars i år, gjenstår fortsatt å samle inn data på 25 lokaliteter. Et avlyst tokt i juni 2016 bidro også til et visst etterslep på feltarbeidet, noe som må tas inn i år.

Forskerne strømmer til før avgang. Fra venstre ses student Jenny Neuhaus (UiB), HIs Lene Buhl-Mortensen og Karen Gjertsen.

Prøver skal tas på begge sider av polarfronten, der arktisk vann møter varmere atlantisk vann. Områdene ved polarfronten er svært produktive under den korte og intense perioden med algeoppblomstringen i den arktiske våren. Vi ser frem til noen spennende video-opptak, inkludert innsamling av bunndyr og geologiske data om bunnens sedimentsammensetning.

Ikke mindre spennende blir det under prøvetakingen på toppen av Spitsbergenbanken, nord for Bjørnøya, hvor strømmene ofte løper "løpsk" over en grunnrygg som på det grunneste er om lag 30 meter dyp.

Tonnevis med vitenskapelig utstyr lastes inn i G.O.Sars' buk av et hjelpsomt mannskap.

Etter fire-fem dager har vi innpå ett døgns seilas til neste område som skal kartlegges, nemlig det nye norske arealet ved delelinja mot Russland. Også her må etterslep fra fjorårets avlyste tokt tas igjen. Hele 110 videofilmer herfra vil komme til nytte ved neste års revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet. Dette er bakgrunnen for at det denne gangen kun samles inn "raske" videodata herfra, mens prøvetakingen med andre redskaper må vente til årets siste Mareano-tokt i november.

Vi kysser fingre og tær og håper på gode værforhold og effektiv prøvetaking frem til toktet avsluttes i Tromsø den 31. august.

Lagerbestyrer Evald Nordli har tatt Mareanos bunngrabber ned fra hyllene.

KONTAKTPERSONER:

Børge Holte, Havforskningsinstituttet,
boerge.holte@imr.no

Frank W. Jakobsen, Norges geologiske undersøkelse
frank.jakobsen@ngu.no