Gå til hovedinnhold
forvaltningsplanen

Positiv MAREANO-omtale i forvaltningsplanen

Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding nr 8 - forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Planen peker på flere konkrete arbeidsområder for MAREANO-programmet. [31.03.2006]

Forvaltningsplanen

Regjeringen slår i planen fast at det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VII og Troms II) og Eggakanten fra kanten av Tromsøflaket og nordover er spesielt trukket frem som områder der kartlegging av bunnforhold skal prioriteres som en del av MAREANO-programmet. Etter oppstarten av MAREANO i 2005 er foreløpig deler av Tromsø-flaket kartlagt.

Regjeringen sier i Stortingmelding nr. 8 at den systematiske kartleggingen av havbunnen skal videreføres, med sikte på full gjennomføring av MAREANO innen 2010.

- Vi er veldig fornøyd med forvaltningsplanen. Spesielt er vi fornøyd med helhetstenkningen og at det er tatt tak i de kunnskapshullene som er identifisert i havområdene i nord, sier programkoordinator for MAREANO, Ole Jørgen Lønne ved Havforskningsinstituttet.