Gå til hovedinnhold
olejorgen

Store forventninger til MAREANO

- Norge har store områder med mye uoppdaget havbunn. Områdene må kartlegges, sikres og tas godt vare på, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen under åpningen av den første MAREANO brukerkonferansen. [09.10.2006]

Helga Pedersen

Stor deltakelse, mange spennende tilbakemeldinger og stort engasjement er stikkord for brukerkonferansen som ble avviklet i Oslo 3. oktober.

Om lag 90 deltakere bidro til å gjøre dagen til en viktig begivenhet i MAREANO-programmets historie.

Lovord fra ministeren

Åpningen ble foretatt av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, som var full av lovord og forventninger til den omfattende kartleggingen hun har vært med på å sette i gang.

- Regjeringen legger stor vekt på arbeidet som gjøres i MAREANO-programmet. Vi ønsker oss mer detaljert kunnskap om en viktig del av norsk territorium - en del av kongeriket Norge som ikke kan ses med det blotte øye. Mye spennende kan skjule seg der, sa statsråden i sin åpningstale.

Ole Jørgen Lønne
Ole Jørgen Lønne under brukerkonferansen.

 

Fornøyd MAREANO-sjef

Forskningssjef Ole Jørgen Lønne ved Havforskningsinstituttet, som er leder for MAREANO-programmet, er meget godt fornøyd etter å ha hørt tilbakemeldingene og forventningene fra brukerne av data fra kyst- og havområdene.

- Mange har store forventninger til oss. Det er vi glade for, og vi har mye viktig jobb foran oss i årene som kommer, sier han.

- Det betyr mye å høre hva næringslivet og forvaltningen har bruk for. På den måten kan vi presentere resultatene på en måte som brukerne ønsker og har stor nytteverdi av.

Både oljeindustrien, Norges Fiskarlag og flere interesse- og utdanningsinstitusjoner var blant deltakerne. I tillegg var tre departementer og en rekke offentlige forvaltningsinstitusjoner representert.

MAREANO i statsbudsjettet

Regjeringen bevilget knapt 24 millioner kroner til MAREANO i 2006, men den foreslåtte doblingen av dette beløpet i 2007, er ikke tatt inn i forslaget til statsbudsjett.

- Dersom den foreslåtte bevilgningen på 26 millioner for 2007 blir stående, vil kartleggingen av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen forsinkes, opplyser Ole Jørgen Lønne.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no