Gå til hovedinnhold

Prosessering av bunnreflektivitet og kartframstilling

Prosessering av bunnreflektivitet gjøres av NGU ved hjelp av spesiell programvare for multistråledata.

Det har vært en rivende utvikling i programvare siden MAREANO startet i 2005, og databasen over bunnreflektivitet inneholder data prosessert med forskjellige programmer, og forskjellige versjoner av samme program. Når en tolker bunnreflektivitet for å lage sedimentkart er det viktig å huske at datakvaliteten og dataverdiene er påvirket av hvilke prosesseringsprogrammer som er brukt, og hvordan dataene er samlet inn.

Kartet over bunnreflektivitet viser data fra svært mange datasett. Kartet gir en generell oversikt over bunnreflektivitet over et stort område, men viser ofte ikke reelle forskjeller i datakvalitet og dataverdier, og må derfor brukes med forsiktighet.

For eksempel, data innsamlet med ekkolodd, som benytter lav frekvens (i dype områder), gir en gjennomsnittsverdi for et relativt tykt lag og et stort areal (med forskjellige sedimenter) på havbunnen, mens høyfrekvente (grunt vann) ekkolodd kartlegger mer detaljert og gjerne bare de øverste centimeterne av havbunnen. Signalet en får tilbake vil også variere med hvordan ekkoloddet er installert og innstilt, og variere fra båt til båt.

MAREANO har fokus på at bunnreflektivitetsdata som samles inn skal ha god kvalitet. Dette er beskrevet i de tekniske spesifikasjonene for batymetrisk kartlegging i Mareano. Det er verdt å legge merke til at en internasjonal vitenskapelig standard for innsamling av bunnreflektivitetsdata ikke er definert på samme måte som for dybdedata. Gjennom GeoHab har MAREANO bidratt til et første steg mot at dette temaet kommer i fokus (Backscatter measurements by seafloor-mapping sonars Guidelines and Recommendations)