2019

Rapporter i eksterne rapportserier:

Johansen, Per-Otto & Wim Vader, 2019. Paradulichia spinifera Gurjanova, 1946 (Amphipoda, Dulichiidae), a valid species? Fauna norwegica 2019, 29:111-118.

Vulnerable marine ecosystems (VMEs) Coral and sponge VMEs in Arctic and sub-Arctic waters - Distribution and threats
Lene Buhl-Mortensen, Julian Mariano Burgos, Petur Steingrund, Pål Buhl-Mortensen, Steinunn H Ólafsdóttir  and Stefán Á Ragnarsson

Nilsen, B.M., Boitsov, S., Holte, B., Jensen, H.K.B., Thorsnes, T. 2019. Kildesporing av miljøgifter i kveite fra Ytre Sklinnadjupet - Analyser av miljøgifter i sediment og rødpølser, oppsummering av eksisterende kunnskap og anbefalinger videre. Rapport fra havforskningen 23-2019. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019, 54 s.

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Nesje, G. 2019. Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2018. Rapport fra havforskningen 50-2019. Bergen: Havforskningsinstituttet, 49 s.

Presentasjoner og foredrag:

Boitsov, S., Jensen, H.K.B. 2019. Mikroplast og nye miljøgifter. MAREANO kartlegging av sedimenter – nye funn. MAREANO Brukerkonferanse, Oslo 15.10.2019.