Gå til hovedinnhold

2011

Vitenskapelige artikler med fagfellevurdering

Roberts, D., Chand, S. & Rise, L.: A half-graben of inferred Late Palaeozoic age in outer Varangerfjorden, Finnmark: evidence from seismic-reflection profiles and multibeam bathymetry. Norwegian Journal of Geology 91, 191-200.

Boitsov, S., Petrova, V., Jensen, H.K.B., Kursheva, A., Litvinenko, I., Chen, Y., Klungsøyr, J. 2011. Petroleum-related hydrocarbons in deep and subsurface sediments from South-Western Barents Sea. Mar.Env.Res. 2011, vol. 71, pp. 357-368.


Rapporter i egne rapportserier

Boitsov, S., Jensen, H.K.B. og Klungsøyr, J. (2011): Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009. Fisken og havet 4-2011, 82 s.

Holte B, P Buhl-Mortensen, LL Jørgensen 2011: Havforskningsinstituttets havforskningsrapport 2010. Kapittel om bunndyr i Barentshavet. Fisken og havet. Havforskningsinstituttet.

Jørgensen LL, Jensen SK, Holte B, Bakkeplass K, (2011): Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor. Fisken og havet nr. 1, 2011.

Jensen, H. K. B., Finne T. E. og Thorsnes T., 2011: MAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI. NGU-rapport 2011.052, 22 s.

Olsen, H. A., Rise, L. & Wissing, B.W.: Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978. NGU Rapport 2011.029, 70 s.


Rapporter i ekstern rapportserie

Buhl-Mortensen, L. and others. 2011: ICES. Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 2–6 May 2011, Fort Pierce, USA. ICES CM 2011/SSGEF:10. 59 pp.


Postere

Thorsnes, T., Holte, B., Hodnesdal, H. 2011: MAREANO - an integrated programme for marine mapping in Norway. Geohab Symposium, Helsinki mai 2011.

Thorsnes, T., Holte, B., Hodnesdal, H. 2011: MAREANO - an integrated programme for marine mapping in Norway. Arctic-Antarctic Seafloor Mapping Meeting 2011, Stockholm 3 May 2011. Poster.

Buhl-Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Hassel A, Tandberg A H, Holte B. 2011: Changes in the distribution of benthic fauna off N. Norway. World Conference on Marine Diversity, Aberdeen, Scotland, September 2011.


Ledere, komentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse

Hoel, AH, B. Holte: God på bunnen. Kronikk, bladet Nordlys, 6. oktober 2011