Gå til hovedinnhold

2020

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra 
programmet i 2020. 

Innsamling i 2020

 • Kartlegging av dybde/batymetri: 
  • Spitsbergenbanken i Barentshavet: 3708 km2
  • SUM dybdemålinger 3708 km2
 • Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:
  • Frøyabanken (1536 km2)
  • Sula trekant (218 km2)
  • Sula-Halten (353 km2)
  • Haltenbanken (2680 km2)
  • Halten-Iverryggen (125 km2)
  • Sklinnabanken (635 km2)
  • Sklinnadjupet (900 km2)
  • Sklinna vest (1312 km2)
  • Transekt NS-E-W, deler a-e (1818 km2)
  • Trænadjupet (595 km2)
  • Trænabanken (1161 km2)
  • SUM geo-bio-kjemi-kartlegging Norskehavet 11 333 km2

Ny metodikk i 2020

 • Mikroplast: På basis av resultatene fra kontamineringsstudien rapportert i 2019 ble de tradisjonelle prøvetakingsrørene erstattet av stålrør laget for mikroplastprøvetaking.
 • Sannsynlige forekomster av korallrev: Metoden ble videreutviklet i 2020 og inkluderer nå en semi-automatisk metode for å snevre inn analyseområdene som gjør kartleggingen mer effektiv.

Formidling av resultater 2020

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024