Gå til hovedinnhold

2019

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra programmet i 2019.

Prøveinnsamling i 2019:

Kartlegging av dybde/batymetri

 • Dyphavstransekt i Norskehavet: 64 000 km2
 • Sklinnadjupet vest, Trænadjupet, Kratere, Kirkegården, Storbanken og Spitsbergenbanken til sammen 5000 km2
 • SUM dybdemålinger 69 000 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Bjørnøya-transekt, Barentshavet: 4135 km2
 • Kvitøyrenna, Svalbard: 1650 km2
 • Kongsfjorden indre (rest), Svalbard: Fjord, 443 km2
 • Kongsfjorden ytre, Svalbard: Sokkel og skråning, 1253 km2
 • Sokkelkantboks nr. 3 (SK03), Svalbard: Sokkel, 625 km2
 • SUM geo-bio-kjemi-kartlegging Svalbard 8106 km2

Ny metodikk i 2019:

 • Grabbprøver for geologisk analyse (geograbb) ble i 2019 samlet inn med 0.025 m2 Van-Veen minigrabb montert på videoriggen eller med 0.25 m2 Van Veen grabb (standard metodikk).
 • Dekloraner ble inkludert som ny stoffgruppe i 2019 

 Formidling av resultater 2019:

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024