Gå til hovedinnhold

2018

Denne rapporten gir en oversikt over kartlegging gjennomført og resultater/leveranser fra programmet i 2018.

Prøveinnsamling i 2018:

Kartlegging av dybde/batymetri:

 • Svalbard: Sokkelkant, Rijpfjorden transekt og Kongsfjordentransekt 3 702 km2
 • MAREANO øst 250 km2 Kvitøyrenna 5 491 km2
 • Sokkel Norskehavet 9 241 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Dyp fjord 184 km2
 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del+ytre del+farled), Svalbard: Dyp fjord 805 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2

Nytt i 2018:

 • Metodikk for visuell observasjon (video) av havbunnen er endret. Lengden på videolinjer er redusert fra 700 til 200 m, men samtidig er antall videolinjer doblet. En geograbb blir samlet inn i enden av hver videolinje om bunnsubstratet tillater det.
 • Fra 2018 brukes 0.1 m2 grabb for biologisk prøvetaking ned til 500 m dybde. Ny metode inkluderer 5 godkjente grabbskudd på hver fullstasjon.
 • Mikroplastprøver tas ut fra multikjerne. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • Nye miljøgifter tas fra overflatesediment. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • E-DNA samles inn og analyseres fra vann og sedimentprøver.
 • Fjordkartlegging er gjennomført med høyere tetthet av stasjoner enn standard Mareano-innsamling for å fange opp høyere grad av heterogenitet i sjøbunnsmiljøet.
 • Naturtypekartlegging i Kongsfjorden og Rijpfjorden etter DN’s Håndbok 19.

Formidling av resultater 2018:

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024