Gå til hovedinnhold

2016

MAREANO-programmet har i 2016 prioritert følgende oppgaver:

  • Innsamling av dybdedata henholdsvis i MAREANO øst2 og på strekningen Nordkapp (i Finnmark) og Sørkapp (på sørspissen av Spitsbergen på Svalbard), 9698 km2. I tillegg ble det sjømålt farled til Rijpfjorden (Svalbard).
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra transektet Bjørnøyrenna-Kong Karls Land (5850 km2) i Barentshavet. Et planlagt tokt til MAREANO øst måtte kanselleres på grunn av ufoutsette reperasjoner på tiltenkt fartøy.
  • Formidling av resultater gjennom

Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel, trålspor, produktivitets- og artsdata (www.mareano.no).

Det ble i statsbudsjettet for 2016 bevilget kr 98,932 mill. til MAREANO.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024