Gå til hovedinnhold

2015

MAREANO-programmet har i 2015 prioritert følgende oppgaver:

  • Innsamling av dybdedata henholdsvis i Barentshavet øst og på strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land.
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra henholdsvis midtnorsk sokkel i Norskehavet (nord og sør for Skjoldryggen, stripe øst for Storegga Nord) og i Barentshavet øst.
  • Formidling av resultater gjennom
  • Planlegging og gjennomføring av MAREANO-konferanse 2015.

Det ble samlet inn dybdedata fra i alt 12 988 km2 hvorav 2 239 km2 i Norskehavet og 10 749 km2 i Barentshavet. Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble foretatt fra et areal på 17 130 km2, hvorav 7 130 km2 ble innsamlet i Norskehavet og 10 000 km2 i Barentshavet.

MAREANO har i løpet av 2015 opparbeidet data innsamlet i 2012–2015. Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel og artsdata (www.mareano.no).

Det ble i statsbudsjettet for 2015 bevilget kr 93,994 mill. til MAREANO.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024